Audyt dokumentacji skierowany dla firm, zajmujących się przewożeniem osób i rzeczy, szczególnie przed kontrolą ze strony ITD. oraz PIP, może zapobiec niepotrzebnym komplikacjom i ewentualnym karom, nakładanym przez wyżej wymienione instytucje.

Nasi eksperci, znający się doskonale na prawie transportowym, pomogą Państwu w uporządkowaniu dokumentacji oraz w należytym sposób przygotowaniu się do audytu. Taką usługę warto potraktować jako działanie prewencyjne, z uwagi na fakt, iż po prowadzeniu dyrektywy 2006/22/WE („z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG”) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, kontrole ITD., w firmach transportowych odnotowały wzmożoną aktywność. Tylko w roku 2015 przeprowadzono aż 1572 takich kontroli, z czego wydano 1265 decyzji, o nałożeniu kar pieniężnych (źródło: http://www.gitd.gov.pl).

Nasza firma pomoże Ci perfekcyjnie przygotować się do audytu i uniknąć błędów w przyszłości.

Audyty przeprowadzane są z zakresu:
  • Sprawdzenia warunków zatrudniania kierowców pod kątem zgodności z prawem transportowym
  • Analizy dokumentów firmy wymaganych przy wykonywaniu przewozów drogowych
  • Udzielenia informacji oraz omawiania zagadnień, z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy kierowców
  • Przygotowania regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania kierowców, a także konsultowanie ewentualnych zmian w regulaminie
  • Weryfikacji poprawności prowadzenia dokumentacji pracowniczej kierowców, ze szczególnym naciskiem na dokumentacje ewidencji czasu pracy kierowców
  • Wskazania nieprawidłowości i uchybień z zakresu czasu pracy kierowców z określeniem łącznej wysokości kar za poszczególne rodzaje naruszeń wynikających z taryfikatora stosowanego przez organy kontrolne.
  • Weryfikacji sposobu ewidencji i kontroli czasu pracy kierowców Klienta, omówienie naruszeń przepisów

Usługa jest wyceniana indywidualnie dla każdego Klienta, ze względu na zakres i czas potrzebny na przeprowadzenie audytu.


Chcesz poznać więcej szczegółów naszej oferty, oraz aktualny cennik usług, skontaktuj się z nami

Dział sprzedaży – Marek Szejner

Trans Expert na Facebooku