Pomagamy dokładnie rozpatrzeć każde nadesłane przez naszych Klientów zgłoszenie, zarówno pod kątem prawnym, jak i merytorycznym. Decyzje o nałożeniu kar na firmy transportowe przez ITD., PIP, Straż Graniczną, czy Służbę Celną, często są wydawane bez dogłębnej analizy przypadku i dają w takim przypadku firmom furtkę, do skutecznego odwołania się. Pomagamy w przygotowaniu takiego odwołania i oferujemy pełne wsparcie merytoryczne, z naszej strony.

Przykłady odwołań:
  • od przeciążeń na osie i DMC
  • od kar za opłaty ViaToll
  • od kar za brak licencji, zezwoleń
  • od kar za brak wykresówek, brak kilometrów itp.
  • jazdy bez karty
  • i wiele innych

Czujesz że zostałeś niesłusznie ukarany, chcesz się odwołać od niewłaściwie wydanej decyzji?
Skontaktuj się z nami

Odwołania i postępowania – Krzysztof Owsianowski

Trans Expert na Facebooku