Rozliczanie delegacji i płaca minimalna

Rozliczanie delegacji zagranicznej kierowców i płaca minimalna

Nowe prawodawstwo europejskie, które dotyczy walki z dumpingiem płacowym, nakłada na polskie firmy transportowe obowiązek wypłacania płacy minimalnej, którą pobierają pracownicy firmy. Ponieważ pomogliśmy w tym zakresie wielu przewoźnikom, wiemy z jakimi trudnościami wiąże się to zadanie. Ułatwiamy prowadzenie działalności gospodarczej, biorąc na siebie zlecone zadania wyliczania płacy minimalnej oraz kosztów podróży służbowych. W pełni profesjonalny sposób dostarczamy rzetelne i zgodne z prawem dokumenty. Nie ma mowy o pomyłkach, nie ma mowy o przekroczeniu terminów. Dokumenty rozliczeniowe będą honorowane przez wszystkie instytucje, a Państwo okażą je na czas.

Płaca minimalna: Niemcy, Francja, Austria, Holandia

Płacę minimalną we Francji (LoiMacron), Niemczech (Milog) i kilku innych krajach Europy muszą uwzględniać od niedawna również polscy przewoźnicy. Sytuacja ta spowodowała wiele trudności formalnych dla polskich firm transportowych. Nasza firma działa, aby pomóc w nowych warunkach na rynku spedycyjnym. W staranny sposób jesteśmy w stanie przygotować dla naszych Klientów w pełni profesjonalne wyliczenia dotyczące wynagrodzeń kierowców, uwzględniając przy tym nowe płace minimalne, które obowiązują w wymienionych krajach.

Rozliczanie delegacji

Rozliczamy także delegacje. Każdy służbowy wyjazd kierowcy zagranicę zostaje przez nas dokładnie podliczony. Przedstawiamy na podstawie dokumentów z delegacji wysokość otrzymanej diety, koszty noclegów oraz wszelkie inne opłaty wnoszone z tytułu odbywania podróży służbowej. Zachowujemy zgodność z prawem krajowym oraz prawem kraju, w którym ma miejsce delegacja. Nasze rozliczenie jest przygotowane perfekcyjnie i stanowi obowiązujący dokument. Rozliczenie delegacji zagranicznej kierowcy wykonujemy jako standardową usługę, gwarantując jej rzetelność i poprawność.


Chcesz poznać więcej szczegółów naszej oferty, oraz aktualny cennik usług, skontaktuj się z naszym doradcą handlowym

Dział sprzedaży – Marek Szejner

Trans Expert na Facebooku