ROZLICZANIE PŁAC MINIMALNYCH I KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

Ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego zobowiązują polskich przewoźników do wyliczania płac minimalnych. Zadanie to nie jest łatwe, a dzięki doświadczeniu naszych specjalistów oraz autorskiemu oprogramowaniu *etacho.net, mają Państwo pewność, że wszystkie rozliczenia dotrą do Państwa na czas i będą przygotowane z należytą starannością.

1. Rozliczanie płac minimalnych na terenie Niemiec (MiLog), Francji (LoiMacron), Włoch, Austrii i Holandii

W związku z ustawą o płacy minimalnej na terenie Niemiec, Francji, Włoch, Austrii i Holandii, przygotujemy wyliczenie należnego wynagrodzenia według przepisów regulujących stawki minimalne przysługujące kierowcom wykonującym pracę na terenie poszczególnych Państw.


2. Rozliczanie delegacji

Wyliczamy koszty z tytułu wykonanej podróży służbowej kierowców. Należności z tytułu delegacji: diety oraz ryczałty za noclegi rozliczane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

Chcesz poznać więcej szczegółów naszej oferty, oraz aktualny cennik usług, skontaktuj się z nami

Dział sprzedaży – Marek Szejner

Trans Expert na Facebooku