Rozliczanie czasu pracy kierowców

Rozliczanie czasu pracy kierowców

Oferujemy atrakcyjne pakiety dla firm transportowych. Dobór Systemu Czasu Pracy i Okresu Rozliczeniowego, Ewidencja Czasu Pracy Kierowców. Rejestr wykroczeń kierowców, rozliczanie kierowców.

Pakiety dla firm:

Standard

Premium

 • Analiza naruszeń 561/AETR
  +

  Kontrolujemy czas pracy kierowców pod kątem przestrzegania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz Umowy AETR. Docelowo klient otrzymuje graficzną wizualizacje czynności kierowcy wraz z szczegółowo opisanymi wszelkimi naruszeniami łącznie z symulacją wysokości kar.
 • Opisy naruszeń
  +

  Przygotowany przez nas opis zawiera informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz sposób ich eliminacji w przyszłości. Pomagamy kierowcom w opisaniu wykroczeń, których kierowca nie mógł przewidzieć na podstawie art. 12 Rozporządzenia ( WE) nr 561/2006. Celem opisów jest zminimalizowanie kar nakładanych przez ITD podczas kontroli.
 • Rozliczanie, ewidencja czasu pracy kierowców
  +

  Ewidencja przygotowywana jest w oparciu o obowiązujące akty prawne, takie jak Ustawa o Czasie Pracy Kierowców, Kodeks Pracy, interpretacje NSA i PIP. Zgodnie z art. 25 UoCPK przygotowywana przez nas ewidencja czasu pracy kierowców obejmuje ilość planowanych i realnie przepracowanych godzin, nadgodziny, pracę w godzinach nocnych, dyżury, urlopy, chorobowe, dni
 • Dobór systemu czasu pracy
  +

  Doradzamy w wyborze optymalnego dla przedsiębiorstwa systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego, pory i godzin nocnych. Odpowiednio dobrany system czasu pracy ma na celu ograniczenie przestojów, nadgodzin, dyżurów, godzin nocnych kierowców.
 • Doradztwo
  +

  Wsparcie techniczne i doradcze dla firma transportowych w szczególności dla Osób zarządzających transportem, kierowców oraz przewoźników w przewozie osób i rzeczy. Słuszność nałożonych kar przez służby kontrolne w kraju jak i za granicą, interpretacja przepisów obowiązujących w transporcie krajowym i międzynarodowym. Szybka analiza zaistniałego wykroczenia podczas kontroli na drodze (kontakt
 • Kontrola ciągłości kilometrów
  +

  Dostęp do systemu kontroli terminów etacho.net. Wykaz w braku w kilometrów oraz zestawienie brakujących wykresówek, podpowiemy co zrobić w przypadku braku nieudokumentowanych kilometrów i jak uzupełnić brakujące dokumenty.
 • Kontrola terminów
  +

  Dostęp do systemu kontroli terminów etacho.net. Wykaz w braku w kilometrów oraz zestawienie brakujących wykresówek, podpowiemy co zrobić w przypadku braku nieudokumentowanych kilometrów i jak uzupełnić brakujące dokumenty.
 • Regulamin Czasu Pracy
  +

  Dobór najodpowiedniejszego okresu rozliczeniowego oraz systemu czasu pracy. Ustalenie godzin nocnych. Dobór odpowiednich warunków wynagradzania pracowników oraz stworzenie regulaminu pracy.
 • Odwołania
  +

  Piszemy odwołania np: od przeciążeń na osie i DMC, od kar za opłaty ViaToll, od kar za brak licencji, zezwoleń, od kar za brak wykresówek, brak kilometrów itp., jazdy bez karty, naruszeń czasu pracy kierowców, kar nałożonych podczas kontroli w firmie i na drodze, i wiele innych...
 • Szkolenia kierowców
  +

  Szkolenia z czasu pracy kierowców dostosowane do warunków panujących w firmie na podstawie przeprowadzonych rozliczeń, prowadzimy również szkolenia na symulatorach z obsługi tachografów cyfrowych (jedno szkolenie na rok)
 • Audyt przedkontrolny
  +

  Prowadzimy audyty przed kontrolą w firmie. Audyt jest to analiza wewnętrzna dokumentów w firmie w celu stwierdzenia nieprawidłowości z obowiązującym stanem prawnym oraz w celu uzupełnieniu ich braków a w przyszłości przygotowaniem się do kontroli w firmie.
 • Reprezentacja podczas kontroli
  +

  Prowadzimy audyty przed kontrolą w firmie. Podczas samej kontroli nasi pracownicy są w kontrolowanej firmie w celu reprezentowania przewoźnika przed kontrolującym inspektorem .
 • Archiwizacja Raportów
  +

 • Rozliczanie kosztów podróży służbowej (delegacji)
  +

  Wyliczamy koszty z tytułu wykonanej podróży służbowej kierowców. Wysokość należności z tytułu diet oraz ryczałtów za noclegi rozliczane są na podstawie przepisów o podróżach służbowych.
 • Szkolenia BHP
  +

  Oferujemy szkolenia BHP w zakresie: szkolenie wstępne /ogólne BHP, Szkolenie stanowiskowe, szkolenie okresowe dla pracowników, szkolenie okresowe dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami. Przygotowujemy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, wykonujemy kontrolę warunków BHP oraz spożądzimy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
  +

  Prowadzenie teczek osobowych, wystawianie potrzebnych umów, wniosków, skierowań, zaświadczeń, kontrola terminów, uprawnień kierowców, nagany, upomnienia za wykroczenia kierowców...
 • Szkolenie okresowe dla Pracodawców
  +

  Szkolenie okresowe dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami, 16 godzin. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, w tym dotyczące: - obowiązków pracodawcy w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp. - ochrony pracy kobiet i młodocianych, nadzoru i kontroli warunków pracy, profilaktyczna opieka zdrowotna , badania lekarskie - przydzielanie i stosowanie
 • Polisa OC Zawodowe
  +

 • 1

ROZLICZANIE - KONTAKT:

Radosław Stypczyński

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewelina Szatkowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przemysław Mazurkiewicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Daria Wojtysiak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Żychlińska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ruslana Zaiets

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Biedowicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elwira Ehrbacher

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Huppert

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maciej Jurek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UK betting sites, view information for Sign Up Bonuses at bookmakers