SZKOLENIA BHP

SZKOLENIA BHP

Oferujemy szkolenia BHP w zakresie: szkolenie wstępne /ogólne BHP, Szkolenie stanowiskowe, szkolenie okresowe dla pracowników, szkolenie okresowe dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami...

1. Szkolenie wstępne /ogólne BHP

(Szkolenie obowiązkowe po zatrudnieniu pracownika, szkolenie ważne 6 miesięcy, po tym okresie należy zrobić szkolenie okresowe, szkolenie może zostać udzielone przez pracodawcę, który zrobił szkolenie dla pracodawców).

Szkolenie trwa 3 godziny

 • podstawowe zasady bhp zawarte w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy oraz w regulaminie rozdział 8,9 KP

2. Szkolenie stanowiskowe

Przy szkoleniu wstępnym pracownik powinien odbyć szkolenie stanowiskowe (Obowiązkowe szkolenie pracownika po zatrudnia na danym stanowisku, szkolenie robi się też po zamianie stawiska lub przy zmianie pracy).

Szkolenie trwa 8 godzin (nie może być krótszy)

 • zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy
 • sposoby ochrony przed zagrożeniami
 • metody bezpiecznego wykonywania pracy
 • zapoznanie pracownika ze stanowiskiem pracy, omówienie szczegółowe wykonywanej pracy, pokazanie zadań na stanowisku pracy
 • sprawdzenie wiadomości oraz umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP( dokumentacja zaświadczenie o szkoleniu musi być przechowywane w aktach osobowych pracownika)

3. Szkolenie okresowe dla pracowników

(Obowiązkowe szkolenie pracownika w firmie. Pracownika szkoli się po okresie 6 miesięcy od momentu zatrudnia pracownika w firmie, czyli po upływie ważności szkolenia wstępnego. Ważność szkolenia: Pracownicy biurowi: 6lat, Pracownicy techniczni: 3 lata).

Szkolenie trwa: 10 godzin

 • aktualizacja i ugruntowanie wiadomości (zmiany przepisów )
 • zapoznanie z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi
 • regulacje prawne z zakresu BHP
 • zasady postępowania w razie wypadku
 • zasady postępowania w przypadku pożaru

4. Szkolenie okresowe dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami

(Pracodawca po ukończonym szkoleniu może samodzielnie udzielać szkolenia wstępnego pracownikom zatrudnionym w firmie, Szkolenie jest ważne przez okres 5 lat).

Szkolenie trwa 16 godzin

Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, w tym dotyczące:

 • obowiązków pracodawcy  w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp.
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych
 • nadzoru i kontroli warunków pracy
 • profilaktyczna opieka zdrowotna , badania lekarskie
 • przydzielanie i stosowanie środków ochrony osobistej , odzieży i obuwia roboczego
 • postępowanie w związku z wypadkami i chorobami zawodowymi  w szczególności ustalenia przyczyn wypadków przy pracy
 • ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (organizacja pracy i stanowiska pracy)
 • identyfikacja, analiza oraz sposoby eliminacji zagrożeń występujących na stanowisku pracy
 • metodyka prowadzenia szkoleń
 • ochrona przeciwpożarowa

5. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

dokument zawierający ocenę identyfikację i ocenę zagrożeń na stanowisku pracy oraz sposoby eliminacji tych zagrożeń

6. Kontrola warunków BHP

Raport lub analiza-dokument

Zgodnie z przepisami raz w roku taki raport w każdej firmie powinien być zrobiony i powinien zawierać stan jaki jest i przewidywaną poprawę warunków pracy.

 • wypadkowość przy pracy
 • warunki pracy, zagrożenia czynnikami szkodliwymi
 • warunki higieniczno sanitarne
 • badania lekarskie
 • przegląd warunków pracy
 • szkolenia
 • odzież ochronna, robocza oraz ochrony osobiste

7. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

 • charakterystyka obiektu
 • warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania , prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych , w tym zagrożenia wybuchem
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i warunków ewakuacji ludzi
 • sposoby wykonywania prac niebezpiecznych
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących  ich stałymi użytkownikami

SZKOLENIA - KONTAKT:

Magdalena Król

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 690 090 912

Marek Szejner

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 690 022 069

UK betting sites, view information for Sign Up Bonuses at bookmakers