Obsługa związana z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (pakiet przewozowy) w szczególności reprezentacja przed sądami oraz organami administracji publicznej oraz sporządzanie

 • pism w sprawach nałożenia przez kontrolującego grzywny z powodu braku:
  • numeru referencyjnego,
  • dokumentu zastępującego zgłoszenie
  • potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie
  • dokumentu potwierdzającego przesunięcie międzymagazynowe
 • odwołań od decyzji w sprawie nałożenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego kary pieniężnej z powodu:
  • niedokonania zgłoszenia przez przewoźnika,
  • stwierdzenia niezgodności rodzaju, ilości, masy lub objętości towaru z danymi określonymi w zgłoszeniu
  • nieuzupełnienia zgłoszenia o wymagane ustawą dane,
  • niewykonania obowiązku aktualizacji danych obejmujących zgłoszenie,
  • zgłoszenia danych niezgodnie ze stanem faktycznym, innych niż dotyczących towaru,
  • nieprzesłania zgłoszenia, nieuzyskania lub nieprzekazania przewoźnikowi numeru referencyjnego
 • wniosków o odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej ze względu na ważny interes
 • zażaleń na postanowienia Dyrektora izby administracji skarbowej w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu
 • pism w sprawach związanych z egzekucją środka transportu oraz z przepadkiem towaru

Nasi Partnerzy:

 • KPSPM
 • ŁSPMiS
 • OZPTD
 • ZSMPDiS
 • Fundacja Akademia Transportu
 • etransport
 • Studio Kreacji Wizualnej ERKA
 • Infolab

Dlaczego warto wybrać Transexpert?

Dzięki współpracy z tak profesjonalną firmą jaką z pewnością jest TRANS EXPERT zrzucą Państwo z siebie wielki ciężar odpowiedzialności za rozliczanie czasu pracy kierowców ciężarowych, a kontrole w przedsiębiorstwie jak i na samej drodze przestaną być przykrym obowiązkiem związanym z prowadzeniem firmy transportowej, a staną się możliwością pokazania służbą kontrolującym, że nie tylko oni potrafią bezbłędnie wypełniać swoje zadania.