• Przygotowywanie umów o prace oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz zakończeniem stosunku pracy
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • Przygotowywanie list plac pracowników na umowę o prace
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT oraz PEFRON
 • Przekazywanie droga elektroniczna do ZUS sporządzonych deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • Prowadzenie ewidencji urlopów
 • Prowadzenie konsultacji w zakresie kadr i plac
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych
 • Przygotowywanie informacji na temat płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych
 • Naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (ekwiwalenty, ryczałty, itp.)
 • Naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych

Cena za pakiet kadrowy:30 zł netto za każdego pracownika / miesiąc

 

Nasi Partnerzy:

 • KPSPM
 • ŁSPMiS
 • OZPTD
 • ZSMPDiS
 • Fundacja Akademia Transportu
 • etransport
 • Studio Kreacji Wizualnej ERKA
 • Infolab

Dlaczego warto wybrać Transexpert?

Dzięki współpracy z tak profesjonalną firmą jaką z pewnością jest TRANS EXPERT zrzucą Państwo z siebie wielki ciężar odpowiedzialności za rozliczanie czasu pracy kierowców ciężarowych, a kontrole w przedsiębiorstwie jak i na samej drodze przestaną być przykrym obowiązkiem związanym z prowadzeniem firmy transportowej, a staną się możliwością pokazania służbą kontrolującym, że nie tylko oni potrafią bezbłędnie wypełniać swoje zadania.