Wsparcie Prawne

Wsparcie Prawne

Współpracujemy z Radcami Prawnymi i Adwokatami specjalizującymi się wproblematyce prawnej branży transportowej dla zapewniania naszym klientom profesjonalnej reprezentacji przed sądami, urzędami oraz innymi podmiotami.

1. Odszkodowania związane z:

 1. uszkodzeniem pojazdu lub/i naczepy:
  • odszkodowanie za naprawę lub zakup nowego pojazdu
  • odszkodowanie ze uszkodzenie rzeczy znajdujących się pojeździe (ładunek i rzeczy osobiste)
  • zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego
  • koszty dokonania ekspertyzy wyceniającej wysokość szkody
  • zwrot kosztów holowania pojazdu i usuwania skutków wypadku z drogi
  • utracone korzyści związane niemożnością korzystania ze środka transportowego
 2. kradzieżą pojazdu lub ładunku
 3. z uszczerbkiem na zdrowiu lub rozstrojem zdrowia:
  • zwrot kosztów leczenia
  • zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu oraz renta
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • zadośćuczynienie i odszkodowanie dla najbliższej rodziny

Odszkodowania mogą być dochodzone od ubezpieczyciela w zakresie odpowiedzialności ubezpieczeniowej (OC, NNW, Autocasco, inne), możliwe jest też dochodzenie odszkodowania od zarządcy drogi lub od podmiotów trzecich.

2. Windykacja oraz obrona przed windykacją należności:

 • sporządzanie wezwań do zapłaty, pozwów „straszaków”, dochodzenie odsetek na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
 • sporządzanie pozwów w postępowaniu zwykłym, nakazowym i upominawczym
 • sporządzanie wniosków o zabezpieczenie do Sądu oraz wniosków egzekucyjnych.
 • prowadzenie postępowania reklamacyjnego w imieniu przewoźników i obrona przed windykacją należności związaną z uszkodzeniem lub utratą ładunku, w tym również sporządzanie pism sądowych i reprezentacja sądowa
 • obrona egzekucji majątku przewoźników (m. in. powództwa przeciwegzekucyjne, skarga na czynności komornika)

3. Działalność związana z audytem umów oraz dokumentów przewozowych

Analiza umów oraz innych dokumentów (zwłaszcza protokołów szkody oraz listów przewozowych) z punktu widzenia interesu przewoźnika - często zdarza się, że umowa leasingu, ubezpieczenia lub inna umowa jest skonstruowana niekorzystnie dla przedsiębiorcy transportowego lub też dokumenty przewozowe są wypełnione nieprawidłowo. W efekcie takiego stanu rzeczy pojawiają się problemy z leasingiem, odszkodowaniem od zakładu ubezpieczeń lub odpowiedzialnością przewoźnika za ładunek. Analiza dokumentów pozwoli na wyeliminowanie lub zwrócenie uwagi na niekorzystne zapisy i przez to uchronienie od niekorzystnych konsekwencji.

4. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze strony wykonawcy

 • prawidłowe wypełnianie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zintegrowanego
 • przygotowywanie oferty i doradztwo tak aby była zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
 • odwołania, inne pisma związane z procedurą o udzielenie warunków zamówienia publicznego
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

5. Przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę prawa handlowego

 • proces przekształcenia pozwala na płynne przejęcie zarządzania a jednocześnie daje pewną kontrolę nad poczynaniami wdrażanych osób przez dotychczasowego właściciela,
 • zabezpieczenie przedsiębiorstwa na wypadek nagłej śmierci lub utraty możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa (przekształcenie w spółkę prawa handlowego powoduje odsunięcie ryzyka wygaśnięcia koncesji, leasingu, umów pracowniczych i kredytowych oraz innych niekorzystnych konsekwencji związanych z niespodziewanymi zdarzeniami losowymi

Współpracujemy z Radcami Prawnymi i Adwokatami specjalizującymi się wproblematyce prawnej branży transportowej dla zapewniania naszym klientom profesjonalnej reprezentacji przed sądami, urzędami oraz innymi podmiotami.

WSPARCIE PRAWNE - KONTAKT:

Krzysztof Owsianowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łukasz Filipiak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UK betting sites, view information for Sign Up Bonuses at bookmakers