Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Aktualności
 3. Dania – obowiązek zgłoszeniowy...

Dania – obowiązek zgłoszeniowy od 1 stycznia 2021 – aktualizacja z dn. 02.01.2021

Od 1 stycznia 2021 w Danii zacznie obowiązywać płaca minimalna w sektorze transportu. Wypłata stawki minimalnej dotyczy wszystkich kierowców (w tym również pracowników zagranicznych firm przewozowych), którzy wykonują transport towarów pojazdami o DMC pow. 3,5 tony

Firma zagraniczna musi wypłacać pracownikowi wynagrodzenie godzinowe odpowiadające co najmniej stawce minimalnej, gdy pracownik wykonuje na rzecz firmy następującą pracę:

1) przewozy kabotażowe towarów,

2) kabotaż autobusowy, lub

3) część drogowa transportu kombinowanego* w Danii.

* transport kombinowany – przewóz rzeczy, podczas którego samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne lub kontener 20-stopowy lub większy korzysta z drogi w początkowym lub końcowym odcinku przewozu, a na innym odcinku z usługi kolei, żeglugi śródlądowej lub transportu morskiego, przy czym odcinek morski przekracza 100 km w linii prostej;

odcinek przewozu początkowego lub końcowego oznacza przewóz:

a) pomiędzy punktem, gdzie rzeczy są załadowane, i najbliższą odpowiednią kolejową stacją załadunkową dla odcinka początkowego oraz pomiędzy najbliższą odpowiednią kolejową stacją wyładunkową a punktem, gdzie rzeczy są wyładowane, dla końcowego odcinka lub

b) wewnątrz promienia nieprzekraczającego 150 km w linii prostej ze śródlądowego lub morskiego portu załadunku lub wyładunku;

Przed każdą operacją kabotażu lub transportu kombinowanego na terenie Danii wszystkie zagraniczne firmy transportowe muszą dokonać zgłoszenia za pośrednictwem rejestru „transportu zagranicznego w Danii”.

Link do strony zgłoszeniowej

https://erst.virk.dk/simple-idp/security/login?f=https%3A%2F%2Ferst.virk.dk%2Futik%3Fidp%3DssiRealm%26f%3Dhttps%3A%2F%2Fvirk.dk%2Fintegration%2FERST%2FRegister_of_foreign_operations_in_Denmark

Instrukcja zakładania konta oraz zgłaszania

INSTRUKCJA – zakładanie konta oraz wysłanie zgłoszenia

Należy zgłosić następujące informacje:

 1. Nazwa firmy, adres i dane kontaktowe
 2. Informacje o rodzaju transportu
 3. Numer rejestracyjny pojazdu
 4. Data rozpoczęcia i zakończenia przewozu
 5. Tożsamość i dane kontaktowe kierowcy wykonującego przewóz.

W przypadku kontroli kierowca jest zobowiązany okazać:

 1. Potwierdzenie zgłoszenia delegowania z systemu (zgłoszenie należy wykonać najpóźniej w momencie rozpoczęcia podróży)
 2. Umowę o pracę
 3. Paski wypłaty lub inna dokumentację z podobnymi informacjami, gdzie można zobaczyć sposób naliczania wynagrodzenia za przewóz, za okresy, w których kierowca danej firmy w ciągu ostatniego roku wykonywał kabotaż towarowy, kabotaż autobusowy lub transport kombinowany; kierowcy są zobowiązani do przedstawienia dokumentacji tylko za te okresy, w których wykonywali kabotaż lub część drogową transportu kombinowanego
 4. Zestawienie godzin pracy kierowcy za te same okresy, co dokumentacja dotycząca wynagrodzenia (ewidencja czasu pracy)
 5. Dowód wypłaty wynagrodzenia
 6. Dokumenty przewozowe z tego samego okresu co dokumentacja dotycząca wynagrodzenia.

Ani wymogi dotyczące wynagrodzenia, ani powiadomienia nie dotyczą przewoźników pracujących na własny rachunek (właścicieli firm). 

Dokumenty do kontroli można przedstawić w formie papierowej lub elektronicznej w rozsądnym czasie po zatrzymaniu pojazdu w celu kontroli. Uzyskanie dokumentacji nie może jednak powodować znacznego opóźnienia czasu kontroli. Dokumenty powinny być w oryginalnym języku oraz przetłumaczone na j. angielski lub duński.

Brak rejestracji zleconych czynności lub nieprawidłowe zgłoszenie przez zagranicznego przewoźnika może skutkować grzywną w wysokości 10 000 DKK (1342 EUR).

Jeśli podczas kontroli okaże się, że kierowca nie otrzymuje odpowiedniego wynagrodzenia za czas pracy w Danii, kara będzie znacznie wyższa, co najmniej 35 000 DKK.

Zgodnie z ostatnimi oficjalnymi informacjami, minimalna stawka godzinowa dla kierowców w przewozie towarów wynosi 163,50 DKK (ok. 22,14 EUR), a minimalna stawka godzinowa dla kierowców w przewozie osób wynosi 163,30 DKK (ok. 22 EUR).

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.fstyr.dk/en/Cabotage-and-combined-transport/Cabotage-and-combined-transport

 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA