Od 01.01.2019 uległy zmianie stawki płacy minimalnej w Austrii.

Tabela nr 1 zawiera stawki obowiązujące dla firm wykonujących przewozy wyłącznie samochodami o DMC do 3,5 tony.

Tabela nr 2 zawiera stawki obowiązujące dla firm posiadających:

– zarówno samochody o DMC poniżej 3,5 t jak i samochody ciężarowe,

– wyłącznie samochody ciężarowe.

Powyższe zestawienia tabelaryczne dostępne są do pobrania w formie plików pdf :