Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Awaria tachografu cyfrowego

Awaria tachografu cyfrowego

Tachograf cyfrowy to elektroniczne urządzenie osadzone w samochodzie ciężarowym. Dokonuje rejestracji czasu prowadzenia pojazdu, okresów odpoczynku, prędkości oraz liczby przejechanych kilometrów.

Awaria tachografu cyfrowego oznacza, że urządzenie to przestaje działać prawidłowo lub całkowicie. Może to objawiać się różnymi problemami, takimi jak błąd w rejestracji czasu pracy kierowcy, prędkości, lub przejechanych kilometrów. Awaria tachografu jest poważną kwestią, ponieważ to urządzenie jest niezbędne do dokładnego monitorowania i rejestrowania aktywności kierowcy. Tachograf spełniania przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku. W przypadku awarii tachografu cyfrowego konieczne jest jego naprawienie lub wymiana. Zachowana zostaje wówczas zgodność z przepisami prawnymi i dokładność rejestracji danych dotyczących pracy kierowcy.

Co zrobić w przypadku awarii tachografu cyfrowego?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), odpowiedzialność za usunięcie usterki spoczywa na firmie transportowej. Jednak właściciel lub mechanik nie może dokonać naprawy samodzielnie. Naprawa jest możliwa wyłącznie u zatwierdzonego instalatora lub w zatwierdzonym warsztacie.

Warto pamiętać, że tachograf, który wyświetlił komunikat sugerujący problem z czasem pracy, nie zablokuje możliwości dalszej jazdy. Jeśli kierowca uzna, że tachograf dokonał błędnej analizy, może zignorować komunikat i kontynuować pracę. Dlatego ważne jest zdobywanie wiedzy i doświadczenia profesjonalnie wyszkolonego kierowcy, aby był w stanie pochwalić się prawidłową interpretacją komunikatów pojawiających się na ekranie oraz odnajdować się wśród nowinek technicznych sugerujących gotowe rozwiązania.

Należy szczególną uwagę zwrócić na usterki typu „błąd czujnika ruchu” lub „naruszenie spójności danych” . Takie problemy są związane z zakłócaniem czujnika ruchu, a tym samym rejestrowaniem aktywności kierowcy.

Ile mamy czasu na usunięcie awarii tachografu?

Od wykrycia wadliwego działania mamy 7 dni na usunięcie usterki.

W przypadku wad o bardziej skrytym charakterze, takich jak problemy z rejestracją danych lub usterki czujnika. Taka usterka zostanie wykryta podczas kontroli lub gdy przedsiębiorstwo pobierze dane z karty lub tachografu po powrocie do swojej bazy. Oczywiście jest to prawda, jeśli na ekranie nie pojawiły się wcześniej żadne komunikaty o awarii.

W przypadku wystąpienia problemu podczas podróży, stosuje się procedurę, która daje 7 dni na usunięcie usterki od momentu jej wykrycia. Wówczas istnieją dwie możliwości: jeśli jesteśmy pewni, że w ciągu tego okresu dotrzemy do bazy i dokonamy naprawy, kierowca może kontynuować trasę. W przypadku, gdy powrót do bazy jest niemożliwy, konieczne jest skontaktowanie się z najbliższym zatwierdzonym warsztatem. Następnie należy dokonać tam naprawy urządzenia lub znaleźć zatwierdzony instalator. Jeśli sprowadzenie pojazdu do bazy przedsiębiorstwa transportowego, wówczas naprawy dokonuje się w drodze.

Jeśli kierowca wybierze opcję kontynuacji trasy, mimo wykrycia wadliwego działania, ma obowiązek zarejestrować pewne informacje na wykresówkach lub tymczasowych wykresówkach. Kierowca zaznacza dane umożliwiające jego identyfikację (imię i nazwisko, numer prawa jazdy oraz numer karty kierowcy), informacje o wszelkich okresach, które były rejestrowane oraz podpis kierowcy.

awaria tachografu

Co grozi za niesprawny tachograf?

Jeśli podczas kontroli ITD wykryte zostaną naruszenia u kierowców pojazdów wyposażonych w tachografy cyfrowe, mogą być na nich nałożone grzywny.

Przeprowadzenie kontroli kierowcy i wykrycie naruszeń stanowi podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego. Dotyczy to  przedsiębiorcy lub innych podmiotów zaangażowanych w organizację przewozu.

Postanowienie o odwołaniu wszczętego postępowania przeciwko przedsiębiorstwu lub brak jego wszczęcia wynika z ustalenia, że podmiot organizujący przewóz nie miał wpływu na naruszenie dokonane przez kierowcę, że wykroczenie kierowcy nie stanowiło zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub że było to pierwsze takie wykroczenie.

Podczas jednej kontroli ITD nie można nałożyć kierowcy kar pieniężnych przekraczających 15 000 złotych. W przypadku kontroli przeprowadzanej w przedsiębiorstwie suma kar pieniężnych nie może wynosić więcej niż 30 000 złotych.

Czy można odwołać się od kary za niesprawny tachograf?

Po każdej kontroli w przedsiębiorstwie sporządza się protokół, który zawiera informacje dotyczące wykrytych naruszeń oraz kwotę nałożonej kary. Przedsiębiorstwo ma prawo złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od nałożenia mandatu na firmę.

W odwołaniu powinny być uwzględnione okoliczności, które wpłynęły na naruszenia stwierdzone podczas kontroli. Poprawne rozpatrzenie odwołania może skutkować obniżeniem nałożonej kary na przedsiębiorstwo.

tachograf  nie działa

Czy można obciążyć karą za niesprawny tachograf kierowcę?

Nałożenie kary finansowej na kierowcę przez pracodawcę w przypadku wykroczeń stwierdzonych przez organ kontrolny jest możliwe, jednak muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Pracodawca, który zamierza przenieść karę finansową na kierowcę, musi udowodnić, że kierowca był świadomy naruszeń, które doprowadziły do umyślnego naruszenia interesów pracodawcy.

Kolejnym krokiem jest udowodnienie i przedstawienie starań podjętych przez pracodawcę, aby zapobiec naruszeniom w pracy kierowcy. Jeśli pracodawca dostarczył kierowcy odpowiednie szkolenie dotyczące czasu pracy, a  kierowca nadal łamał przepisy. Wówczas pracodawca ma prawo nałożyć karę na pracownika.

Co ile trzeba wykonywać kalibrację tachografu?

Warto zaznaczyć, że po nabyciu nowego lub używanego pojazdu, w ciągu 14 dni od otrzymania dowodu rejestracyjnego, przed rozpoczęciem pierwszego transportu konieczne jest przeprowadzenie kalibracji tachografu. Ponadto, należy pamiętać o regularnym wykonywaniu kalibracji co 2 lata. Ma to  na celu aktualizację danych niezbędnych do właściwego funkcjonowania tachografu. Zapraszamy na kalibrację tachografów cyfrowych do naszego serwisu tachografów cyfrowych.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA