Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. BAG – oficjalna odpowiedź...

BAG – oficjalna odpowiedź dotycząca zwolnienia z myta dla właścicieli pojazdów z niefabrycznymi instalacjami CNG

Poniżej przedstawiamy oficjalną odpowiedź, którą otrzymaliśmy w związku z pytaniem, które wysłaliśmy do BAG odnośnie zmian od 1 października 2021.

„Dziękujemy za zapytanie dotyczące zwolnienia z opłat drogowych dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym oraz zmian w tym zwolnieniu, które wejdą w życie 1 października 2021 roku. W dniu 1 października 2021 r. wejdzie w życie druga ustawa zmieniająca przepisy dotyczące opłat drogowych w związku z wprowadzeniem europejskiej usługi opłaty elektronicznej z dnia 8 czerwca 2021 r. (BGBl. I s. 1603). Artykuł 2 tej ustawy przewiduje następującą zmianę zwolnienia z opłat za przejazd pojazdów napędzanych gazem ziemnym (§ 1 ust. 2 zdanie 1 nr 8 ustawy o opłatach za korzystanie z autostrad federalnych):

Od 1 października 2021 r. z opłaty drogowej zwolnione są wyłącznie pojazdy, które są w przeważającej mierze zasilane gazem ziemnym i zostały dostarczone od producenta do eksploatacji na CNG, LNG lub jako silnik dwupaliwowy na LNG/diesel oraz posiadają homologację systemu zgodnie z rozporządzeniem VO (WE) nr 595/2009. Muszą one:

  1. Spełniać wymagania klasy emisji Euro VI oraz
  2. zostać już skonfigurowane przez producenta pojazdu, jako nowy pojazd do napędu z przewagą gazu ziemnego przed pierwszą rejestracją zgodnie z prawem o ruchu drogowym.

Zwolnienie jest ograniczone do pojazdów Euro 6 dostarczonych bezpośrednio od producenta.

Pojazdy spełniające te wymogi mogą być wpisane na listę pojazdów niepodlegających opłacie w Toll Collect najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku. Jako dowód spełnienia powyższych wymagań, oprócz dowodu rejestracyjnego pojazdu, należy przedłożyć kopię certyfikatu zgodności producenta pojazdu (CoC).

Pojazdy wyposażone w system dwupaliwowy składający się z CNG/diesla nie są objęte zwolnieniem z opłat drogowych obowiązującym od 1 października 2021 r.

Pojazdy, które zostały zmodernizowane lub mają jeden lub więcej zbiorników na gaz ziemny, jak również pojazdy na gaz ziemny, które nie spełniają klasy emisji Euro 6, nie są już zwolnione z opłaty drogowej. Od 1 października 2021 r. pojazdy te będą musiały uiszczać opłaty za przejazd autostradami federalnymi i drogami federalnymi. Zwolnienie z opłaty drogowej wygasa 30 września 2021 roku.

Zwolnienie z opłat drogowych dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym: zmiana wymogów od 1 października 2021 r. – Federalny Urząd ds Transportu Towarów (BAG)

Zmiana warunków zwolnienia pojazdów na gaz ziemny z opłat drogowych w Niemczech w ustawie o opłatach za autostrady została podjęta przez ustawodawcę w celu wsparcia rozwoju rynku pojazdów na gaz ziemny w transporcie drogowym. Ponieważ przerobione pojazdy z silnikiem wysokoprężnym mogą tylko w niewielkim stopniu przyczynić się do realizacji tego celu, zwolnienie z opłaty drogowej ma być w przyszłości skoncentrowane na fabrycznie dostarczanych pojazdach na gaz ziemny.

Mimo że w § 1 ust. 2 zd. 1 nr 8 federalnej ustawy o opłatach za korzystanie z dróg na długich dystansach w dalszym ciągu jako datę rozpoczęcia obowiązywania rozporządzenia określono dzień 1 stycznia 2019 r., nie oznacza to działania wstecz. W przypadku przejazdów odbytych przed wejściem w życie Drugiej ustawy zmieniającej rozporządzenia w sprawie opłat drogowych w związku z wprowadzeniem europejskiej usługi opłaty elektronicznej z dnia 8 czerwca 2021 r., tj. przed dniem 1 października 2021 r., obecny stan prawny pozostaje bez zmian.

W przypadku pojazdów po modernizacji lub uzupełnieniu o jeden lub więcej zbiorników na gaz ziemny zwolnienie z opłaty drogowej wygaśnie wraz z wejściem w życie ustawy zmieniającej w dniu 1 października 2021 r., tj. ten (poprzedni stan prawny) nie będzie tych pojazdów dotyczył do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ustawodawca nie przewidział w ustawie zmieniającej obniżenia stawek opłat za przejazd dla samochodów ciężarowych z silnikiem wysokoprężnym Diesla doposażonych w instalacje CNG od dnia 1 października 2021 r., ani przejęcia kosztów ich inwestycji montażu instalacji CNG w samochodach ciężarowych z silnikiem wysokoprężnym diesla.”

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA