Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page

Blog

zabezpieczenie pod licencję
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady  dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchwalające dyrektywę Rady 96/26/WE, określa nowe przepisy dotyczące świadczenia usług transportu ...
Zabezpieczenie ładunku
Bezpieczne zabezpieczenie ładunku jest nieodzownym aspektem w branży transportowej. Przepisy prawne precyzują, jak należy optymalnie wykorzystywać przestrzeń ładunkową i właściwie rozmieszczać przewożone towary. Jednak są również inne ważne aspekty, o których warto pamiętać podczas mocowania ...
kontrola w firmie transportowej
Każdy przewoźnik musi być przygotowany na ewentualne kontrole przeprowadzane w jego firmie przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ważne jest, aby rozumieć, jakie dokumenty będą sprawdzane przez kontrolerów oraz jak postępować podczas samej ...
Zatrudnienie kierowcy
W dzisiejszym świecie usługi transportu stanowią jedną z kluczowych gałęzi gospodarki, mając znaczący wpływ na jej rozwój. Transport obejmuje zarówno przemieszczanie ludzi, jak i przewożenie towarów. Podobnie jak wiele innych dziedzin, również te usługi są ...
Zatrudnienie kierowcy zawodowego
Zatrudnianie kierowców jest szczegółowo uregulowane przede wszystkim w Kodeksie pracy oraz w ustawach. Są to ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2017 poz. 2200) i ustawa z dnia 6 ...
kierowca na umowie zlecenia
Kierowca na umowie zlecenia - wszystko co musisz o tym wiedzieć Umowa zlecenie to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która umożliwia jednej stronie, zwanej zleceniodawcą, powierzenie drugiej stronie, zwanemu zleceniobiorcą, wykonania określonego zadania lub świadczenia usługi na ...

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA