Od wtorku we Francji zamknięto granice, jednak przewóz towarów nadal jest możliwy. Od wczoraj we Francji wymagane jest zaświadczenie wystawione dla kierowców realizujących przewozy towarowe. Zaświadczenie zawiera informacje dotyczące firmy i kierowcy oraz odnosi się do dekretu z 16 marca 2020 r. zezwalającego na transport drogowy w celu zapewnienia ciągłości dostaw.

Wzór oryginalnego zaświadczenia oraz wzór z polskim tłumaczeniem można pobrać poniżej.