Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Rozporządzenie (UE)2024/1258 -zmiany dot....

Rozporządzenie (UE)2024/1258 -zmiany dot. czasu pracy w sektorze okazjonalnego przewozu osób.

 

 

Przypominamy, że od 22 maja 2024 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące czasu pracy kierowców wykonujących okazjonalne przewozy osób. Zmiany  wynikają z wdrożenia  (UE) 2024/1258 przez parlament  Unii Europejskiej. Nowelizacje mają na celu poprawę warunków pracy kierowców, zwiększyć bezpieczeństwo na drogach oraz elastyczność w planowaniu pracy.

 

Dostosowanie do nowych przepisów rozporządzenia WE 561/2006

Nowelizacja dostosowuje przepisy dotyczące czasu pracy kierowców wykonujących okazjonalne przewozy osób do wymogów zawartych w rozporządzeniu WE 561/2006. Obejmuje to zasady dotyczące dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku oraz maksymalnych godzin pracy w tygodniu.

 

Kontekst prawny

Nowe przepisy zostały uchwalone na mocy rozporządzenia UE 2024/1258, które nowelizuje unijny akt prawny 561/2006. Zmiany te są także zgodne z dyrektywami zawartymi w art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009, które reguluje kwestie dotyczące transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej.

 

Kluczowe zmiany

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek regularnych przerw w pracy kierowców autobusów. Kierowcy będą musieli zrobić przerwę trwającą co najmniej 45 minut po każdych 4,5 godzinach jazdy.

Przerwy te mogą być podzielone na dwie części: pierwsza trwająca co najmniej 15minut druga musi wtedy trwać  30minut. Długość przerw zostaje do własnej interpretacji zasadą jest jednak ze pierwsza jak i druga przerwa nie może być krótsza niż 15minut, a ich suma musi wynosić 45minut.

 

Naruszenia

Związku z nowelizacją przepisów nakładanie kar za naruszenia związane z tachografami jest teraz możliwe przez wszystkich kontrolujących na terenie wspólnoty. Nie będzie miało już znaczenia w jakim kraju zostało popełnione naruszenie związane z błędna obsługą tachografu (wedle załącznika 4 ustawy o transporcie drogowym).

 

Przykładowe czynności związane z błędną obsługa tachografu jak:

-Wpisy krajów rozpoczęcia/zakończenia pracy

-Przekroczenia granic

-Niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych

 

Wydłużenie doby do 25 godzin

Zmiana wprowadzona w rozporządzeniu UE 2024/1258 umożliwia wydłużenie doby pracy kierowcy do 25 godzin. Oznacza to, że kierowcy mogą teraz planować swoje zmiany w taki sposób, aby lepiej dostosować się do potrzeb operacyjnych i zapewnić elastyczność w organizacji pracy. Wydłużenie doby pracy wymaga jednak odpowiedniego zarządzania czasem odpoczynku, aby nie naruszać przepisów dotyczących minimalnych okresów odpoczynku. Zmiana nie dotyczy  załogi.

Nowe przepisy umożliwiają odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku w transporcie krajowym. Maksymalnie 12 kolejnych okresów 24-godzinnych. Oznacza to, że kierowcy mogą kontynuować pracę przez maksymalnie 12 dni, zanim będą musieli rozpocząć tygodniowy okres odpoczynku. Wcześniej miało to tylko zastosowanie w transporcie międzynarodowym, co utrudniało konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rodzimym rynku.

Jeżeli potrzebujesz pomoc z rozliczeniami czasu pracy swoich kierowców to skontaktuj się z nami.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA