Od 1 grudnia 2018 r. wszystkie zwolnienia lekarskie muszą być wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej e-ZLA. Zwolnienia w formie papierowej będą wystawiane wyłącznie do dnia 30 listopada 2018.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod następującym linkiem: http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/obowiazkowe-e-zla-od-1-grudnia-2018-r_/1639461