Od 21 lutego 2019 w Hiszpanii obowiązują kary za odbywanie tygodniowych odpoczynków regularnych w kabinie. W przypadku naruszenia przepisów może zostać nałożony mandat karny w wysokości 2000 euro.

Szczegóły komunikatu dostępne są na stronie na stronie ZMPD: https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=6544

Trans Expert na Facebooku