Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. HOLANDIA- NOWE WYMAGANIA DLA...

HOLANDIA- NOWE WYMAGANIA DLA KIEROWCÓW

Z dniem 15.06.2021 Holandia wprowadziła dla osób podróżujących z Wielkiej Brytanii

  • Obowiązek odbycia kwarantanny po przybyciu do NL
  • Negatywny test PCR przy przybyciu do NL
  • Negatywny test antygenowy przy wyjeździe zorganizowanym transportem

Kierowcy transportu międzynarodowego zostali wyłączeni z powyższych obowiązków. Pomimo wyłączenia kierowcy zobowiązani są do posiadania przy sobie wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego zaświadczenia o kwarantannie. W zaświadczeniu należy podać dlaczego jest się zwolnionym z kwarantanny i podać nr dokumentu potwierdzającego zwolnienie np. numer listu przewozowego.

Poniżej strona, na której jest dostępne zaświadczenie, przetłumaczone w różnych językach, w tym w języku polskim.

PDF:

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/documents/publications/2021/05/26/quarantine-declaration

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA

W oświadczeniu  należy uzupełnić:

1 Dane osobowe
Inicjały imion i nazwisko:

Data urodzenia:

2 Wyjątek lub obowiązkowa kwarantanna –  Podaj, czy podlegasz kategorii stanowiącej wyjątek lub czy obowiązkowo musisz odbyć kwarantannę.
* Oświadczam, że podlegam kategorii stanowiącej wyjątek, a mianowicie (wypełnić we własnym zakresie, patrz Government.nl/mandatoryquarantine): wpisać GOODS TRANSPORT
i mogę w razie konieczności okazać następujący dokument stanowiący dowód
jeśli organ nadzorujący lub przewoźnik o to poprosi. (WPISAĆ NUMER LISTU PRZEWOZOWEGO)

Przejdź do punktu 4.

4 .Wypełnione zgodnie z prawdą i podpisane Oświadczam, że wypełniłem niniejsze oświadczenie dotyczące kwarantanny całkowicie i zgodnie z prawdą.
Miejscowość: Data:
Podpis (wymagany tylko, jeśli jesteś zdolny do złożenia podpisu):

UWAGA!

Brak powyższego oświadczenia grozi karą 95 euro.

 

Źródło: https://www.government.nl/

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA