Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Informacja dotycząca składania wniosków...

Informacja dotycząca składania wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi / Заголовок: Інформація щодо оформлення національних віз для громадян України та Республіки Білорусь

Wnioski o wydanie wiz krajowych będzie można składać po wcześniejszym umówieniu terminu złożenia wniosku za pośrednictwem strony  https://visa.vfsglobal.com/pol/pl/pol/

Rejestracja na złożenie wniosku uruchomiona zostanie w dniu 22.09.2022. Wnioski o wydanie wiz należy złożyć w punkcie przyjmowania wniosków wizowych, zgodnym z wcześniejszą wybraną rejestracją, zlokalizowanym w:

Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 181B (parter, wejście B-1), w godzinach od 8.30 do 16.30;

Poznaniu, przy ul. Franciszka Ratajczaka 19 (parter), w godzinach od 8.30 do 16.30;

Lublinie, przy ul. Tomasza Zana 39A (4 piętro), w godzinach od 8.30 do 16.30;

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobami uprawnionymi do złożenia wniosków o wydanie wiz krajowych są:

– obywatele Ukrainy oraz obywatele Republiki Białorusi, którzy ubiegają się o wydanie wiz w celu wykonywania pracy w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym lub niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym,

– obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o wydanie wiz w celu wykonywania pracy w charakterze pilota lub innego członka załogi cywilnego statku powietrznego,

– obywatele Republiki Białorusi ubiegający się o wiz, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (wiza wydawana w celu humanitarnym, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe), którzy ze względów bezpieczeństwa, grożących represji lub prześladowań nie mogą powrócić do kraju pochodzenia, a którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie wiz krajowych przebywają na terytorium Polski legalnie na podstawie ważnych, wydanych wcześniej wiz krajowych w tym samym celu (humanitarnym, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe) albo którzy oświadczą, że bezpośrednio przed dniem 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali na terytorium Ukrainy oraz przybyli do Polski z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na jej terytorium.

 

Заголовок: Інформація щодо оформлення національних віз для громадян України та Республіки Білорусь
Подання документів на отримання національної візи здійснюється у визначену дату після попередньої реєстрації на сайті https://visa.vfsglobal.com/pol/pl/pol/
Реєстрація заявок розпочнеться 22.09.2022
Документи можна подати в обраному під час реєстрації пункті прийому візових анкет за адресами:
– Варшава, вул. Al. Jerozolimskie 181B (parter, вхід B-1), години прийому: з 8.30 до 16.30
– Познань, вул. Franciszka Ratajczaka 19 (parter), години прийому: з 8.30 до 16.30
– Люблін, вул. Tomasza Zana 39A (4 поверх), години прийому: з 8.30 до 16.30

 

Інфармацыя для грамадзян Украіны і Рэспублікі Беларусь адносна падачы заяў на атрыманне
нацыянальных віз
Заявы на атрыманне нацыянальных віз можна будзе падаць пасля папярэдняга запісу на падачу
заявы на сайце https://visa.vfsglobal.com/pol/pl/pol/ Рэгістрацыя на падачу заявы будзе
даступная 22.09.2022 Заяву на атрыманне візы неабходна падаць у Пункце прыёму візавых заяў,
у адпаведнасці з выбранай раней рэгістрацыяй, размешчаным у:
– Варшаве, вул. Алее Еразалімске 181Б (першы паверх, уваход Б-1), з 8.30 да 16.30
– Познані, вул. Францішка Ратайчака 19 (першы паверх), з 8.30 да 16.30
– Любліне, вул. Томаша Зана 39А (чацвёрты паверх), з 8.30 да 16.30

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-wizowych-w-polsce-przez-obywateli-ukrainy-i-bialorusi

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA