Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Jak można utracić dobrą...

Jak można utracić dobrą reputację przewoźnika drogowego?

Jednym z warunków uzyskania i utrzymania licencji transportowej jest posiadanie tzw. dobrej reputacji. Organ, który wydał licencję może wszcząć postępowanie administracyjne o utratę dobrej reputacji. Nastąpi to, jeżeli wobec przewoźnika wydano decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie określone w załączniku nr 3 do ustawy o transporcie drogowym, które zostało zakwalifikowane jako najpoważniejsze naruszenie lub bardzo poważne naruszenie, a częstotliwość występowania naruszeń, zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, wymaga oceny dobrej reputacji.

W taryfikatorze (załączniku nr 3 do ustawy o transporcie drogowym) naruszenia podzielone są na 3 kategorie:

NN – najpoważniejsze naruszenie

PN – poważne naruszenie

BPN – bardzo poważne naruszenie

Do najpoważniejszych naruszeń należą np.

6.1.3. Podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf lub korzystanie z tego urządzenia lub przedmiotu – 10 000 zł

6.3.3. Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która nie jest jego własną kartą – 3 000 zł  

9.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego – za każdy pojazd 2 000 zł   

9.2. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowane jako niebezpieczne – za każdy pojazd 2 000 zł

Do bardzo poważnych naruszeń należą np.

6.1.5. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, który nie został sprawdzony lub poddany przeglądowi przez warsztat posiadający zezwolenie – 1 000 zł

6.2.1. Niewłaściwa obsługa lub odłączenie homologowanego i sprawnego technicznie tachografu, skutkujące nierejestrowaniem na wykresówce lub na karcie kierowcy aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej drogi – 5 000 zł

 

Przy dokonywaniu oceny dobrej reputacji, organ bierze pod uwagę w szczególności:

1) czy liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do liczby kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę bądź będących w jego dyspozycji oraz skali prowadzonych operacji transportowych;

2) czy istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, w tym czy w przedsiębiorstwie podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego;

3) interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w szczególności jeżeli cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spowodowałoby w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w miejscowości, gminie lub regionie;

4) opinię polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych, działającej od co najmniej 3 lat, której przedsiębiorca jest członkiem.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego organ wydaje decyzję stwierdzającą utratę dobrej reputacji lub stwierdza, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona.

 

Dlatego zalecamy, aby pilnować terminów, które mogą mieć wpływ na utratę dobrej reputacji:

– czy pojazd ma ważne badania techniczne

– czy tachograf ma ważny przegląd techniczny (kalibrację)

Eliminując te błędy zmniejszamy ryzyko o wszczęcie postępowania o utratę dobrej reputacji, a tym samym o utratę licencji.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA