Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Blog
 3. Karta kierowcy – czym...

Karta kierowcy – czym jest i jak ją uzyskać?

Karta kierowcy wydawana jest kierowcom, którzy zamierzają wykonywać przewóz osób lub towarów pojazdami wyposażonymi w tachograf cyfrowy. Jest to dokument równie ważny, jak prawo jazdy. Kierowca zawodowy zobligowany jest posiadać kartę kierowcy i trzymać ją w bezpiecznym miejscu, bez możliwości udostępniania jej osobom trzecim.

Na karcie zapisywane są dane kierowcy dotyczące przebiegu jazdy, postoi, odpoczynków jak i innej pracy wykonywanej przez określoną osobę.

karta kierowcy wzór

Jak długo ważna jest karta kierowcy?

Karta kierowcy wydawana jest na okres 5 lat. Ważność karty kierowcy nie może być jednak dłuższa niż okres ważności prawa jazdy. Należy pamiętać, aby wniosek o wydanie złożyć przed upływem ważności karty kierowcy, nie później niż 15 dni kalendarzowych przed końcem tak, aby zachować ciągłość w realizacji przewozów transportowych.

Jak wyrobić kartę kierowcy?

Z dniem 14.12.2019r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.10.2019r w sprawie kart do tachografów cyfrowych (Dz.U. 2019 poz. 2209) która m.in. określa wzory formularzy o wymianę, przedłużenie lub wydanie karty kierowcy oraz szczegółowe wymogi techniczne dotyczące załączników do wniosków.

Dzięki tym zmianom mamy dwie drogi aby uzyskać kartę kierowcy:

Forma elektroniczna – przy pomocy podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, również przy możliwości zalogowania się przez własne konto bankowe.

Jest to najpopularniejsza obecnie forma wybierana w celu przyspieszenia formalności. Wszystko co potrzeba do przesłania wniosku to urządzenie elektroniczne obsługujące przeglądarkę internetową, dostęp do internetu oraz środki na koncie w celu uiszczenia opłaty.

Wspomniane wnioski można złożyć poprzez, powołaną przez Polską Wytwórnie Papierów Wartościowych S.A, stronę www.info-car.pl.

Potrzebujesz pomocy w wyrobieniu karty kierowcy?

Skontaktuj się z nami!

 

Forma papierowa – wniosek o kartę kierowcy, zgodny z obowiązującym nowym wzorem, należy starannie uzupełnić i wysłać na niżej wskazany adres po dokonaniu wcześniejszej opłaty:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
z dopiskiem „STC”

Należy pamiętać, aby do wniosku załączyć wszystkie niezbędne załączniki oraz oświadczenia a własnoręczny podpis musi być czytelny.

Wyrobienie karty kierowcy przez stronę internetową trwa szacunkowo 7 dni roboczych, a w formie papierowej wysłany za pośrednictwem poczty polskiej – do 30 dni.

Karty są wysyłane tylko na terenie Polski.wniosek o wydanie karty kierowcy

Ile kosztuje karta kierowcy?

Koszt wyrobienia karty kierowcy to wg stawek obowiązujących na dzień 27.04.2023 to 172,20 zł (140,00 zł netto). Wpłaty z tytułu wyrobienia karty można dokonać na konto PWPW (Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych), numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545 z dopiskiem: opłata za kartę kierowcy i podać swój PESEL, imię i nazwisko. Dowód opłaty należy dołączyć do wniosku.

Uwaga! Jedna opłata dotyczy tylko jednego wniosku.

Jak sprawdzić czy karta kierowcy jest już gotowa?

Status rozpatrywania złożonego wniosku można zweryfikować wchodząc na stronę, wpisując swoje imię, nazwisko i pesel/numer dokumentu tożsamości.

Karta kierowcy a rozwiązanie umowy z firmą – co może pracodawca a co powinien pracownik?

Przedsiębiorco czy wiesz, że możesz wyegzekwować pobranie danych z karty od kierowcy kończącego pracę a nie chcącego jej udostępnić?

Przedsiębiorca jest zobligowany do przetrzymywania w porządku chronologicznym danych pobranych z kart kierowców oraz z tachografów. W związku z powyższym dane z karty kierowcy należą do przedsiębiorstwa.

Kiedy więc kierowca odchodzi z pracy powinno się niezwłocznie pobrać dane z jego karty. Jeśli zaś kierowca uchyla się od obowiązku w tym temacie, należy na piśmie wezwać go do udostępnienia danych. W przypadku, kiedy forma pisemna nie przyniesie skutków zostaje poinformowanie policji.

Warto być konsekwentnym w uzyskaniu tych danych, gdyż w razie kontroli w przedsiębiorstwie może zostać nałożona kara za niedopilnowanie terminów poboru danych. W momencie, kiedy właściciel nie poczuje się do odpowiedzialności za niedopatrzenie ze swojej strony, może skierować sprawę jedynie do sądu. Jeśli przedsiębiorca wykaże, że został obciążony kosztami wynikającymi z zaniechań ze strony kierowcy a sąd przyzna mu rację to kierowca zostanie zobowiązany do pokrycia tej straty.

Dlatego należy pamiętać o pobieraniu danych z karty kierowcy co 28 dni oraz z tachografu w okresie nie przekraczającym 90 dni.

odczyt danych z karty kierowcy

Karta kierowcy dla kierowcy z Ukrainy

Trwająca w dalszym ciągu wojna na Ukrainie utrudnia obywatelom tego Państwa na powrót do kraju w celu załatwienia formalności związanych m.in. z wyrobieniem bądź odnowieniem karty kierowcy. W tym celu Komisja Europejska ułatwiła obywatelom ukraińskim formalności z tym związane.

Czytaj więcej na temat zatrudnienia obywateli Ukrainy – kliknij tutaj

W takich okolicznościach, państwa członkowskie mogą przyznać kierowcom tymczasową kartę kierowcy.

Mamy tutaj dwie możliwości:

 • kiedy kierowca posiada normalne miejsce zamieszkania jakim jest Polska może otrzymać polska kartę kierowcy wydawaną na 5 lat. Wystarczy złożenie wniosku z wymaganymi załącznikami m.in. oświadczeniem o normalnym miejscu zamieszkania i kopię ukraińskiego prawa jazdy,

 • kiedy normalnym miejscem zamieszkania kierowcy nie jest Polska może on wnioskować o czasową kartę kierowcy wydawaną na 185 dni. Tutaj również należy złożyć wniosek wraz z określonymi załącznikami. Pamiętać należy, żeby koniecznie dołączyć do wniosku świadectwo kierowcy i oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w firmie transportowej zarejestrowanej na terytorium Polski.

UWAGA: sytuacji, gdy kierowca posiada aktywną kartę kierowcy wydaną przez inne państwo, wniosek o polską kartę kierowcy zostanie odrzucony.

Naruszenia związane z kartą kierowcy

Inspekcja Transportu Drogowego jest organem, który przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania przepisów na drodze. Podczas zatrzymania sprawdzane są m.in. dane z karty kierowcy, wydruki z tachografów, pozostałe dokumenty przewozowe. Gdy stwierdzone zostaną naruszenia nakładane są sankcję wg taryfikatora.

Poniżej wykaz niektórych kar powiązanych z kartą kierowcy (nakładanych na kierowcę):

Brak wydruków które powinny być zrobione po stwierdzeniu uszkodzenia lub kradzieży karty kierowcy – 200 zł za każdy brakujący wydruk,

Nieprawidłowo opisany wydruk – 100 zł za każdy dzień

Używanie cudzej karty – 2000 zł

Jazda bez ważnej karty kierowcy to kwoty od 500zł (pkt 7.5. Taryfikatora kierowcy –Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego bez ważnej karty kierowcy lub z kartą uszkodzoną po upływie okresu dopuszczalnego w art. 29 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 165/2014do nawet 2000zł (pkt. 7.1. Nierejestrowanie za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi).

Przedsiębiorca jak i osoba zarządzająca, w przypadku stwierdzenia nieścisłości, również mogą zostać obciążeni karami wynikającymi z naruszeń związanych z kartą kierowcy.

kontrola itd

Procedury w razie kradzieży, zgubienia, uszkodzenia karty kierowcy

W sytuacji, w której doszło do nieupilnowania karty lub jej uszkodzenia należy zastosować się do stworzonych do tego celu wytycznych.

Własnoręcznie napisane pismo należy wysłać na adres mailowy PWPW tachograf@pwpw.pl lub fax 22 332 92 50.

Zaświadczenia zostaną wysłane bezpłatnie na podany w zgłoszeniu adres mailowy, zazwyczaj następnego dnia roboczego.

Jakie dokumenty potrzebne do zgłoszenia utraty karty kierowcy?

Do prawidłowego zgłoszenia utraty karty kierowcy należy przygotować poniższe dane:

 • PESEL lub NIP
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu kontaktowego
 • nazwa firmy, w której jesteś zatrudniony
 • numer karty – obowiązkowo w przypadku karty uszkodzonej
 • opis okoliczności kradzieży/uszkodzenia/zgubienia karty kierowcy

Co zrobić kiedy karta kierowcy została skradziona?

W przypadku kradzieży kierowca może kontynuować przejazd o ile ten proceder został zgłoszony na policję i do PWPW.

Przewóz bez karty może odbywać się w maksymalnym okresie 15 dni kalendarzowych pod warunkiem udokumentowania braku możliwości użycia karty w tym okresie. W tym celu należy uzyskać zaświadczenie na kontynuację jazdy i na zjazd do bazy.

Co zrobić kiedy została uszkodzona karta kierowcy?

Jeśli zaś karta została uszkodzona, kontynuacja przewozu jest możliwa po ówczesnym zgłoszeniu tego zajścia do PWPW. Do kontynuacji jazdy potrzebne będzie zaświadczenie o zgłoszeniu uszkodzenia.

W obu przypadkach, kiedy kierowca chce kontynuować jazdę, powinien na początku trasy zrobić wydruk i opisać na nim:

 • imię i nazwisko,
 • numer prawa jazdy/karty kierowcy
 • własnoręczny podpis.

Po zakończeniu jazdy ponownie zrobić wydruk z tachografu, opisać go , uwzględniając  informacje o przebiegu trasy, pracy innej, odpoczynkach i gotowości. Ważne, aby wydruk także podpisać.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA