Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Blog
 3. Kod 95, czyli jak...

Kod 95, czyli jak uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej?

Kod 95 jest niezbędny dla kierowców zawodowych wykonujących przewozy pojazdami powyżej 3,5 tony. Z danego artykułu dowiesz się jak zdobyć kod 95, kto konkretnie musi go posiadać, czy kod 95 dotyczy również cudzoziemców spoza UE oraz wiele innych informacji, które pomogą Ci przejść po kolei przez wszystkie etapy zdobywania kodu 95.

Co oznacza kod 95 w prawo jazdy?

Kod 95 to świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy – czyli dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu drogowego rzeczy lub osób. Jeśli ktoś chce zostać kierowcą zawodowym, jest to niezbędna wiedza.

Kto musi mieć kod 95 w prawie jazdy?

Kod 95 muszą mieć kierowcy wykonujący przewóz pojazdami, do których prowadzenia potrzebne jest prawo jazdy kategorii C, C1+E, C1, C+E, D, D1, D+E, D1+E (niezależnie czy jest to przewóz rzeczy czy przewóz osób). Natomiast zwolnieni z obowiązku posiadania kodu 95 są kierowcy przewożący osoby lub rzeczy pojazdami o masie do 3,5 tony – zamiast tego potrzebują licencji do krajowego przewozu osób.

Jak zrobić kod 95 do prawa jazdy?

Aby uzyskać kod 95 (inaczej świadectwo kwalifikacji zawodowej) potrzebny jest Profil Zawodowy Kierowcy. W związku z tym, należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji z aktualnym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym.

Najpierw należy wykonać badanie lekarskie i psychologiczne, a dopiero w następnej kolejności pobrać Profil Zawodowy Kierowcy z Wydziału Komunikacji. Ważne jest również, aby pamiętać, żeby lekarz odpowiedni do wystawiania badań lekarskich i psychologicznych dla kierowców, wystawił zdolność do wykonywania przewozów drogowych bez konkretyzowania przewóz wyłącznie na towary. Jest to często popełniany błąd i w przypadku, gdy kierowca będzie wykonywał przewozy osób, może to skutkować musem ponownego podejścia do badań.

Co jest potrzebne aby wyrobić Profil Zawodowego Kierowcy?

Do wyrobienia Profilu Zawodowego Kierowcy potrzebne są takie dokumenty jak:

• wypełniony pisemny wniosek kierowcy o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy (dla kierowców spoza UE);

orzeczenie psychologiczne, potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy w roli kierowcy (z kserokopią);

• orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w roli kierowcy (z kserokopią);

• ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający wasze dane;

• ważne prawo jazdy z odpowiednimi kategoriami (z kserokopią);

• jedno zdjęcie 35 mm x 45 mm.

Gdzie można zrobić kurs na kod 95?

Różne ośrodki szkoleniowe oferują szkolenia okresowe oraz kursy kwalifikacji, które są niezbędne do uzyskania kodu 95.

szkolenie na kod 95

Zobacz ofertę innych szkoleń dla kierowców zawodowych

Czym są szkolenia okresowe i kursy kwalifikacji?

Istnieją kursy kwalifikacji oraz szkolenia okresowe:

a) Kurs kwalifikacji – dla kierowców, którzy uzyskali kategorię C po 10 września 2009 roku lub kategorię D po 10 września 2008 roku. Jest dedykowane dla osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego na stanowisku kierowcy. Szkolenie kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej składa się z:

 • §  Części podstawowej – dla prawa jazdy wszystkich kategorii,

 • §  Części specjalistycznej – dla prawa jazdy kategorii: C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.

Część specjalistyczną kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeprowadza się wyłącznie po zakończeniu jej części podstawowej.

b) Szkolenie okresowe – dla kierowców, którzy uzyskali kategorię C przed 10 września 2009 roku lub kategorię D przed 10 września 2008 r. oraz dla osób, którzy ubiegają się o kolejne świadectwo kwalifikacji. Szkolenie okresowe obejmuje tylko zajęcia z teorii. Moduły realizowane podczas szkoleń okresowych to:

 • §  szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,

 • §  stosowanie przepisów,

 • §  bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska,

 • §  bezpieczeństwo ruchu drogowego,

 • §  czynnik ludzki w przewozie drogowym,

 • §  wizerunek firmy – obsługa klientów,

 • §  pierwsza pomoc,

 • §  ergonomia dla kierowców,

 • §  bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem,

 • §  krajowy transport drogowy,

 • §  międzynarodowy transport drogowy,

 • §  mocowanie ładunku,

 • §  transport drogowy zwierząt,

 • §  transport drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe,

 • §  transport drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe,

 • §  przewóz drogowy artykułów szybko psujących się,

 • §  przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną,

 • §  przewóz drogowy drewna,

 • §  przewóz drogowy towarów budowlanych – w tym zasady zachowania się na placu budowy,

 • §  przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,

 • §  ograniczenia w przewozie drogowym towaru,

 • §  nienormatywne przewozy drogowe.

Przy czym istnieją jeszcze podtypy kursu kwalifikacji:

a) Kurs kwalifikacji wstępnej – dotyczy kierowców, którzy nie posiadają prawa jazdy kategorii C, C+E lub D, D+E oraz nie uzyskali odpowiedniego wieku (przeznaczone dla kierowców o wieku niższym niż wymagane dla kategorii D 23 lata lub wymaganego dla kategorii C 21 lat), ale chcą zdobyć świadectwo kwalifikacji zawodowej, aby przystąpić do kursu prawa jazdy:

 • Przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E

 • Przed ukończeniem 23 roku życia w przypadku kategorii D, D+E

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin. Kurs kwalifikacji wstępnej trwa minimum 195 godzin (część teoretyczna) przy czym:

 • §  Zajęcia z teorii i ćwiczenia trwają minimum 65 godzin,

 • §  Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym powinny trwać minimum 16 godzin jazdy indywidualnej,

 • §  Zajęcia praktyczne z jazdy w specjalnych warunkach powinny trwać minimum 4 godziny jazdy indywidualnej.

b) Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – dotyczy kierowców, którzy chcą uzyskać uprawnienia kierowcy zawodowego (kategorii C1, C1E, C, C+E, D1, D1E, D lub D+E) w sposób szybszy niż tradycyjny proces zdobywania kwalifikacji. Zazwyczaj tradycyjny proces zdobywania kwalifikacji obejmuje ukończenie odpowiedniego szkolenia teoretycznego i praktycznego, a następnie zdanie egzaminu państwowego. Jednak kwalifikacja wstępna przyspieszona jest alternatywną ścieżką, która umożliwia pewnym kierowcom skrócenie czasu zdobywania kwalifikacji. Przeznaczony jest dla kierowców spełniających kryteria wiekowe i posiadających prawo jazdy wydane po 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C lub 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godzin. Kwalifikacja wstępna przyspieszonej trwa minimum 97 godzin (część teoretyczna) przy czym:

 • §  Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia trwają minimum 33 godziny,

 • §  Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym powinny trwać minimum 8 godzin jazdy indywidualnej,

 • §  Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych powinny trwać minimum 2 godziny jazdy indywidualnej.

Zarówno kwalifikacja wstępna jak i kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona kończą się egzaminem państwowym.

c) Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej – dotyczy kierowców, którzy przeszli już kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, ale chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje np. w zakresie przewozu osób.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin i obejmuje:

 • §  Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia trwające minimum 65 godziny,

 • §  Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym trwające minimum 5 godzin.

d) Kurs „kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona” – dotyczy kierowców, którzy przeszli już kursy kwalifikacyjne wstępne kub kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, którzy zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż tymi, dla których odpowiedni jest kurs wstępnej/wstępnej przyspieszonej.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej trwa 35 godzin i obejmuje:

 • §  Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia trwające minimum 32,5 godziny,

 • §  Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym trwające minimum 2,5 godziny.

W przypadku osoby szkolonej, która ukończyła inne szkolenie, można zmniejszyć w zakresie zajęć teoretycznych wymiar godzinowy:

 • §  Kwalifikacja wstępna – o 28 godzin,

 • §  Kwalifikacja wstępna przyspieszona – o 14 godzin,

 • §  Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – o 7 godzin,

 • §  Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona – o 7 godzin,

 • §  Szkolenie okresowe – o 14 godzin (dwa moduły) lub o 7 godzin (jeden moduł).

Kurs kwalifikacyjny może organizować zajęcia w formie kursu online (e-learningu) lub w formie zajęć stacjonarnych. Jest to niezbędne do tego, aby zdobyć kod 95.

Posiadane kwalifikacje kierowcy zawodowego oraz prawo jazdy kat. C1, E, C, C+E, C1+E, D1, E, D, D1+E, D+E, otwierają wiele dróg do kariery w transporcie międzynarodowym. Po ukończeniu kursu kwalifikacji otrzymuje się świadectwo kwalifikacji zawodowej. Po zakończeniu kursu kwalifikacji i uzyskaniu pozytywnego wyniku, należy z zaświadczeniem oraz z aktualnym badaniem lekarskim i psychologicznym zgłosić się do wydziału komunikacji, gdzie wystawione zostanie nowe prawo jazdy z informacją o ukończonym kursie.

Ile kosztuje wyrobienie kodu 95?

Koszty uzyskania kodu 95, uzależnione są od renomy i lokalizacji ośrodka szkoleniowego.

Jeśli osoba jest zainteresowana przedłużeniem uprawnień do wykonywania przewozu drogowego typu kod 95, istnieją następujące wymagania:

 • ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii,

 • posiadanie profilu kierowcy zawodowego,

 • posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej,

 • pobyt w Polsce co najmniej 185 dni w roku,

 • wykonywanie przewozów drogowych na rzecz polskiego przedsiębiorstwa, które ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski,

 • posiadanie aktualnych badań lekarskich i orzeczenia psychologicznego, które potwierdzają brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Kod 95 jest obowiązkowy. Bez niego nie jest możliwe prowadzić pojazdów kategorii C, C1, C+E, C1+E czy też D, D1, D+E, D1+E, tak samo obowiązkowa jest zmiana w dokumencie prawa jazdy.

Gdzie należy dostarczyć dokumenty związane z wyrobieniem kodu 95?

Dokumenty należy złożyć do Wydziału Komunikacji i Transportu w odpowiednim dla miasta urzędzie. Opłata za wydanie prawa jazdy kosztuje 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna). Kod 95 powinien pojawić się w prawie jazdy w rubryce 12.

Jak długo jest ważny kod 95?

Kod 95 ważny jest przez 5 lat. W celu przedłużenia uprawień należy przejść szkolenie okresowe.

Co to jest Karta Kwalifikacji Kierowcy i kto jej potrzebuje?

Kierowcy spoza UE muszą wyrobić również Kartę kwalifikacji kierowcy i tak samo, jak Polscy kierowcy, muszą przejść kurs kwalifikacyjny. Z racji tego, że zagraniczne dokumenty nie posiadają miejsca na wpisanie kodu 95, wprowadzono Kartę Kwalifikacji Kierowcy. Jest to dokument obowiązkowy dla kierowców z prawem jazdy wydanym przez inny kraj niż Polska, którzy chcą prowadzić pojazdy w celach komercyjnych dla polskich przewoźników.

Karta kwalifikacji kierowcy (ang. Driver Qualification Card, DQC) to oficjalny dokument, który potwierdza, że kierowca zawodowy przeszedł potrzebne szkolenie potrzebne do wykonywania zawodu kierowcy na określonych typach pojazdu. Aby uzyskać kartę kwalifikacji kierowcy, potrzebne jest posiadanie kursu kwalifikacji.

Karta Kwalifikacji Kierowcy zawiera informacje o kierowcy. Ponadto karta kwalifikacji kierowcy wyświetla informacje o uprawnieniach kierowcy, w tym datę uzyskania kwalifikacji, numer prawa jazdy i rodzaj pojazdów, które może prowadzić.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury mówi nam, że osoba ubiegająca się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy, która jest niezbędna, aby zdobyć kod 95, powinna złożyć do starosty następujące dokumenty:

a) Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,

b) Orzeczenie lekarskie (kopia), które potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

c) Orzeczenie psychologiczne (kopia), które potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

d) Kopię karty kwalifikacji kierowcy lub prawa jazdy z wpisem kodu 95,

e) Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

f) Kopię posiadanego prawa jazdy,

g) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy (koszt to 150 zł) oraz opłaty ewidencyjnej,

h) Wzór podpisu na wniosku,

i) Wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyśpieszonej LUB oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego zdobycie kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyśpieszonej,

j) Oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej/wstępnej przyśpieszonej/wstępnej uzupełniającej lub wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,

k) Oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego.

Aktualności