Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Usługi księgowe i kadrowe

Usługi księgowe i kadrowe

Biuro rachunkowe Trans Expert to profesjonalne usługi księgowe dla firm.
Dzięki naszej obsłudze rachunkowej, uzyskujesz gwarancję bezpieczeństwa finansów w swoim przedsiębiorstwie.

Chcesz nawiązać współpracę? Zachęcamy do skorzystania z formularza online. Nasz specjalista odezwie się osobiście.

Zakres świadczonych usług:

 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK_KR i/lub Prowadzenie KPIR lub ewidencji przychodów, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK(JPK_PKPIR, JPK_EWP),
 • Prowadzenie ewidencji VAT, tworzenie deklaracji VAT oraz plików JPK_VAT,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych,
 • Analiza księgowa bieżąca,
 • Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS,
 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export,
 • Rozliczenie podatku u źródła,
 • Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych.

W naszej ofercie znajduję się prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, reprezentowanie firm podczas kontroli, odwołania od kar nałożonych na przewoźników, szkolenia z czasu pracy kierowców, płac minimalnych, rozliczania kosztów podróży służbowych.

Najlepszą nagrodą jaką otrzymujemy za naszą pracę jest długofalowa współpraca z wieloma prestiżowymi firmami, które zdecydowały się nam zaufać.

Kadry pracownicze

Zakres świadczonych usług:

 • Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło).
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz zakończeniem stosunku pracy (wzory oświadczeń do akt osobowych – zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, wypowiedzenia umowy o pracę, świadectwa pracy).
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4.
 • Przekazywanie drogą elektroniczną do ZUS sporządzonych deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych (ZUA, ZWUA, RCA).
 • Ewidencja urlopów (przesyłane zestawienia aktualnych danych o urlopach należy do kontrahenta niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, w sytuacji gdy w firmie dzień wypłaty jest ustalony na ostatni dzień miesiąca, to 5 dni przed jego zakończeniem).
 • Prowadzenie konsultacji w zakresie kadr i plac.
 • Przygotowywanie informacji na temat płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych (PIT-4, składki ZUS, wpłaty PFRON).
 • Sporządzanie deklaracji i informacji do PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Składanie wniosku Wn-D - wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, jeśli są zatrudnieni w firmie.
 • Naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (ekwiwalenty, ryczałty, itp.).
 • Naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych (prywatne ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia na życie – potrącanie z wynagrodzeń pracownika).

Chcesz uzyskać dokładną kalkulację ceny za powyższe usługi i pakiety?
skontaktuj się z naszym konsultantem

KSIĘGOWOŚĆKADRY

KSIĘGOWOŚĆ

wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z naszej strony

  pola obowiązkowe

  KADRY

  wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z naszej strony

   pola obowiązkowe

   Aktualności

   Zapisz się do NEWSLETTERA