Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Aktualności
 3. Obowiązkowa licencja dla pojazdów...

Obowiązkowa licencja dla pojazdów >3,5t po 20 maja

Po 20 maja firmy wykonujące międzynarodowe zarobkowe przewozy rzeczy pojazdami o DMC od 2,5 t do 3,5 t będą musiały posiadać licencję wspólnotową.

Najważniejsze zadania dla przewoźników międzynarodowych posiadających busy:

do 20 maja 2022

 1. złożyć wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do GITD o wydanie licencji wspólnotowej oraz wypisów z licencji

do 20 maja 2022 po uzyskaniu licencji

 1. złożyć wniosek o świadectwo kierowcy do GITD

świadectwo kierowcy, to dokument poświadczający spełnieni wymagań przez kierowcę będącego obywatelem kraju trzeciego (np. z Ukrainy), określonych w ustawie o transporcie drogowym – w momencie posiadania licencji dla pojazdów o DMC do 3,5 t dokument obowiązkowy !

po 20 maja 2022

 1. każdy samochód wyposażyć w wypis z licencji
 2. każdego kierowcę będącego obywatelem państwa trzeciego, wyposażyć w oryginał świadectwo kierowcy

Przypominamy, że oryginał licencji wspólnotowej jest przechowywany w siedzibie przedsiębiorstwa a w pojazdach znajdują się „wypisy” z licencji. Wypis musi znajdować się w pojeździe podczas wykonywania przewozu zarobkowego i musi być okazany na wezwanie służb kontrolnych. Dodatkowo oryginał świadectwa kierowcy musi znajdować się w pojeździe.

Firmy, które do 20 maja nie otrzymają licencji, będą musiały ograniczyć swoją działalność tylko do przewozów po terenie Polski. Kara za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji wynosi 12.000 zł. Jest to kara ostateczna, nie podlega negocjacjom.

 

Warunki do uzyskania licencji:

 • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich
 • cieszyć się dobrą reputacją

do wniosku dołącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy, wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS oraz osoby zarządzającej transportem

 • posiadać odpowiednią zdolność finansową – wymagane jest udokumentowanie zdolności finansowej na każdy posiadany pojazd w wysokości :

dla pojazdów o DMC > 3,5 t

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd
 • 5000 euro na każdy następny pojazd

dla pojazdów o DMC < 3,5 t

 • 1800 euro – na pierwszy pojazd
 • 900 euro na każdy następny pojazd

Zdolność finansowa może być wykazana w postaci:

 • rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółki)
 • gwarancji bankowej
 • ubezpieczenia w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej
 • posiadać wymagane kompetencje zawodowe potwierdzone certyfikatem kompetencji zawodowych CPC

do wniosku dołącza się kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:
 1. opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 1000 zł
 2. opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:
 • do 5 lat – 4000 zł
 • powyżej 5 (do 10 lat) – 8000 zł
 1. Opłata za wypis z licencji (obowiązkowo na każdy pojazd) 
 • do 5 lat – 440 zł za wypis dla 1 pojazdu
 • do 10 lat – 880 zł za wypis dla 1 pojazdu

Opłaty należy wpłacać na konto GITD

Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. udzielenie licencji oraz zezwolenia.

UWAGA: Dowodem uiszczenia opłaty nie jest potwierdzenie przelewu „zleconego do realizacji”. Wszelkie potwierdzenia zawierające sformułowanie wskazujące na zlecenie, a nie zrealizowanie przelewu nie będą spełniały wymogów przywołanych wyżej przepisów i opóźnią procedurę wydania licencji.

Źródło: 

https://www.gov.pl/web/gitd/wnioski-i-druki-do-pobrania-pojazdy-2.5-3.5 

Potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy przy wyrobieniu licencji transportowej?

 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA