Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Najważniejsze informacje i zalecenia...

Najważniejsze informacje i zalecenia w związku z e-TOLL

Już ponad miesiąc funkcjonuje system e-TOLL. Zebraliśmy najważniejsze informacje oraz zalecenia dotyczące nowego systemu poboru opłat. Ze względu na brak oficjalnego potwierdzenia przez Ministerstwo Finansów obowiązywania tzw. okresu przejściowego, zalecamy aby jak najszybciej sprawdzić poprawność działania urządzeń w systemie e-TOLL.
Najważniejsze informacje

nie wiadomo jak długo będzie stosowana taryfa ulgowa w postaci prewencji zamiast sankcji – na podstawie informacji podanej na stronie etoll.gov.pl w początkowym okresie po wygaszeniu viaTOLL, będzie stosowane przede wszystkim pouczanie, a nie karanie; nie wiadomo jednak jak długo będzie stosowana taryfa ulgowa

należy pamiętać, że każda sprawa dotycząca naruszenia przepisów o opłatach za przejazd drogami płatnymi będzie traktowana indywidualnie – dlatego w poszczególnych przypadkach może się okazać, że taryfa ulgowa NIE będzie zastosowana

do 31.12.2021 opłata elektroniczna będzie niższa o 30% – dlatego kwoty jakie są rozliczane po przejechaniu drogą płatną w e-TOLL są niższe niż kwoty pobierane przez viaTOLL

Zalecenia

– przekazać numer referencyjny urządzenia (ID Biznesowe) e-TOLL kierującemu pojazdem samochodowym

– sprawdzać na IKK czy opłaty za przejazd są pobierane – historia przejazdów po drogach płatnych oraz naliczonych opłat dostępna jest w IKK

– w przypadku opóźnień w rozliczeniu poszczególnych przejazdów skontaktować się z producentem lub systematycznie sprawdzać w aplikacji producenta czy sygnał GPS z urządzenia jest wysyłany prawidłowo

– poinformować kierowców o sygnałach jakie urządzenie może wysyłać jeśli nie działa prawidłowo

– pamiętać o 15-minutowym okresie na zatrzymanie się w przypadku, gdy urządzenie ulegnie awarii lub straci zasięg (opis poniżej)

– dla kont przedpłaconych zapewnić środki na koncie rozliczeniowym przed rozpoczęciem przejazdu po drodze płatnej – stan salda można sprawdzić w IKK

– sprawdzić czy urządzenie e-TOLL jest przypisane do pojazdu oraz aktywne w IKK (jak sprawdzić czy urządzenie jest aktywne można przeczytać na stronie https://transexpert.pl/jak-sprawdzic-czy-urzadzenie-e-toll-jest-aktywne/ )

Co jeśli urządzenie ulegnie awarii lub straci zasięg?

W przypadku stwierdzenia przerwy trwającej dłużej niż 15 minut w nadawaniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych, kierujący pojazdem samochodowym jest obowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoce postojowej albo opuszcza niezwłocznie drogę płatną. Wznowienie przejazdu po drodze płatnej kierujący może rozpocząć po przywróceniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych.

Postępowania na wypadek awarii urządzenia

Jeśli podczas przejazdu drogą płatną urządzenie przestało działać, można opłacić przejazd po zadeklarowaniu trasy przejazdu. W tym celu w Internetowym Koncie Klienta należy skorzystać z funkcji „Uzupełnij przejazd” i określić miejsce, gdzie urządzenie przestało działać oraz miejsce docelowe. Po wykonaniu tych czynności można kontynuować przejazd. W przypadku kont przedpłaconych warunkiem koniecznym jest posiadanie środków na koncie na opłacenie przejazdu.

Uiszczenie opłaty w terminie do 3 dni od zakończenia przejazdu

W przypadku nieuiszczenia opłaty za przejazd z powodu braku wystarczających środków na koncie rozliczeniowym, zostanie ona pobrana z konta użytkownika maksymalnie w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu, pod następującymi warunkami:

  • środki na koncie zostaną uzupełnione
  • dane geolokalizacyjne dotyczące tego przejazdu zostały przekazane z urządzenia do systemu e-TOLL

Opłata w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu NIE zostanie pobrana w przypadku, kiedy naruszenie zostanie ujawnione w wyniku kontroli w czasie przejazdu drogą płatną. W takim wypadku zostanie nałożona kara pieniężna za nieuiszczenie opłaty elektronicznej.

 

Katalog kar w przypadku nieprawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL dostępny jest na stronie internetowej https://etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/kontrola/ .

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA