Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Obowiązek zwrotu świadectwa kierowcy

Obowiązek zwrotu świadectwa kierowcy

Przypominamy, że przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wygaśnięciu świadectwa kierowcy.

Świadectwo kierowcy jest ważne jedynie, gdy spełnione są warunki, na których zostało wydane. Jeśli jakikolwiek warunek przestał być spełniony należy je niezwłocznie zwrócić (Blankiet A i B) do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Świadectwo traci ważność w przypadku m.in.:

  • zrzeczenia się świadectwa;
  • śmierci posiadacza świadectwa (zarówno przedsiębiorcy jak i zatrudnionego kierowcy);
  • likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku przedsiębiorcy, któremu udzielono świadectwa;
  • ustania stosunku pracy z zatrudnionym kierowcą;
  • utraty ważności zezwolenia na pracę i braku jego kontynuacji;
  • utraty ważności badań lekarskich i psychologicznych;
  • wyrejestrowania z ZUS.

Informację o wygaśnięciu świadectwa kierowcy wraz z załącznikami należy przesyłać na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Rzeszowska 42
37-400 Nisko

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/gitd/przypomnienie-utrata-waznosci-swiadectw-kierowcy

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA