Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Obowiązkowa rejestracja w Państwowej...

Obowiązkowa rejestracja w Państwowej Służbie Celnej Ukrainy

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy celne o obowiązkowej rejestracji w Państwowej Służbie Celnej Ukrainy nierezydentów, którzy zgłaszają towary na Ukrainie. Brak rejestracji będzie podstawą do odmowy odprawy celnej i przejazdu towarów przez granicę celną Ukrainy . 

Obowiązkowi rejestracji podlegają osoby niebędące rezydentami:

  • zgłaszający towary, pojazdy użytkowe (przewoźnicy zagraniczni przewożący towary, pojazdy użytkowe, przejeżdżający tranzytem przez terytorium Ukrainy),
  • przewożą towary przez granicę celną Ukrainy i/lub między urzędami celnymi na terytorium Ukrainy lub są osobą odpowiedzialną za taki przewóz (przewoźnicy zagraniczni przewożący towary pod kontrolą celną).

Możliwości rejestracji:

  • przy wjeździe lub wyjeździe z Ukrainy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego bezpośrednio w punkcie kontrolnym i dostarczenie kopii dowodu rejestracyjnego nierezydenta wydanego przez właściwy organ państwa rejestracji,
  • przesyłając wypełniony formularz wniosku pocztą do dowolnego urzędu celnego i dostarczając kopię świadectwa rejestracji wydanego przez właściwy organ państwa rejestracji,
  • złożyć bezpośrednio w dowolnym urzędzie celnym wypełniony wniosek oraz kopię dowodu rejestracyjnego wystawionego przez właściwy organ kraju rejestracji lub złożyć te dokumenty za pośrednictwem osoby upoważnionej działającej na podstawie pełnomocnictwa nierezydenta , lub za pośrednictwem agenta celnego działającego na podstawie umowy między nierezydentem a ukraińskim agentem celnym.

Zaleca się, aby formularz zgłoszeniowy wypełnić w dowolnym języku. Aby przyspieszyć przetwarzanie informacji, najlepiej wypełnić go w języku ukraińskim lub angielskim.

Wzór formularza do pobrania na stronie:

https://customs.gov.ua/oblik-nerezidentiv#scrollTop=0%20

Służba celna nada składającemu wniosek numer ewidencyjny, który umożliwia osobie niebędącej rezydentem bez ograniczeń załatwienie wszelkich formalności i procedur celnych.

Więcej szczegółów na stronie:

https://customs.gov.ua/oblik-nerezidentiv#scrollTop=0%20

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA