Z obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej oraz posiadania negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2 zwolnieni są m.in. :

  • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowaneo w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,
  • kierowcy wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym, powracający z zagranicy albo przejeżdżający przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
    • w celu odbioru odpoczynku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa,
    • po odebraniu za granicą odpoczynku,
  • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
  • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób,

Źródło:

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8982,Komunikat-dla-osob-podrozujacych-z-Czech-i-Slowacji.html

Kategorie: Aktualności