Odwołania od kar dla firm transportowych

Oddalenie decyzji o nałożeniu kary

Prowadzenie firmy transportowej wiąże się z mnóstwem obowiązków wykraczających poza standardową działalność gospodarczą. Do tradycyjnych rozliczeń kadrowo-księgowych dochodzi w tych firmach m.in. obowiązek ewidencjonowania czasu pracy kierowców, w tym rozliczania tachografów, które mają wskazać średni dobowy czas jazdy i odpoczynku lub też spędzone na jeździe TIR-em godziny nocne. Obszernej wiedzy wymaga też rozliczanie zagranicznych delegacji kierowców, którzy realizują transport na terenie Unii Europejskiej. Wiąże się to ze znajomością prawa transportowego obowiązującego w poszczególnych krajach Europy, które np. w przypadku Niemiec i Francji wpływa na wysokość wynagrodzenia polskich kierowców.

Niestety tak już jest, że im więcej należy spełnić formalności, tym większe staje się ryzyko popełnienia błędu. A każdy błąd popełniony przez kierowcę firmy transportowej lub w prowadzonej przez nią dokumentacji, może skutkować karami finansowymi. Jednak nie każde nałożenie kary na firmę transportową jest uzasadnione. Zdarzają się przypadki, kiedy bardzo łatwo jest wykazać niesłuszność zasądzonej kary. Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna czy Służba Celna często wydają swoje decyzje pośpiesznie i bez należytego uzasadnienia. W takich właśnie przypadkach pomagamy wygrać sprawę i uchronić firmę przed dużą stratą finansową. Nasz zespół ekspertów dokładnie analizuje tego rodzaju sprawy zgłoszone przez Klientów. Jeśli jest choć cień szansy na cofnięcie kary, podejmujemy się próby odwołania od decyzji o jej nałożeniu. Dotychczas wykazywaliśmy się w tych sprawach dużą skutecznością, dzięki czemu wielu zgłaszających je Klientów ostatecznie uniknęło płacenia kary.

Odwołania od kar w branży TSL – przykłady:

  • odwołania od kar za przeciążone osie i DMC,
  • odwołania od kar za opłaty ViaToll,
  • odwołania od kar za brak licencji i zezwoleń,
  • odwołania  od kar za brak wykresówek, niezgodności w wykazie kilometr
  • odwołania od kar za jazdę bez ważnej karty,
  • inne przypadki odwołań, nawet z minimalną szansą na wygranie sprawy,
  • odwołania od kar za nieprawidłowości w zgłoszeniach SENT.

Czujesz że zostałeś niesłusznie ukarany, chcesz się odwołać od niewłaściwie wydanej decyzji?
Skontaktuj się z naszym ekspertem

Odwołania i postępowania – Krzysztof Owsianowski