Odwołania od kar dla firm transportowych

Oddalenie decyzji o nałożeniu kary

Nie każde nałożenie kary na firmę transportowa jest uzasadnione. Zdarzają się przypadki, kiedy bardzo łatwo jest wykazać niesłuszność zasądzonej kary. Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna czy Służba Celna często wydają swoje decyzje pośpiesznie i bez należytego uzasadnienia. W takich właśnie przypadkach pomagamy wygrać sprawę i uchronić firmę przed dużą stratą finansową. Nasz zespół ekspertów dokładnie rozpatruje każde zgłoszenie naszych klientów i dotychczas osiągnął wiele sukcesów pracując na rzecz firm, które się do nas zgłosiły.

Odwołania od kar w branży TSL – przykłady:

  • odwołania od kar za przeciążone osie i DMC
  • odwołania od kar za opłaty ViaToll
  • odwołania od kar za brak licencji i zezwoleń
  • odwołania od kar za brak wykresówek, niezgodności w wykazie kilometrów itp.
  • odwołania od kar za jazdę bez ważnej karty
  • inne przypadki odwołań, nawet z minimalną szansą na wygranie sprawy
  • odwołania od kar za nieprawidłowości w zgłoszeniach SENT

Czujesz że zostałeś niesłusznie ukarany, chcesz się odwołać od niewłaściwie wydanej decyzji?
Skontaktuj się z naszym ekspertem

Odwołania i postępowania – Krzysztof Owsianowski

Trans Expert na Facebooku