logo trans expert

Trans Expert S.C. to firma z wieloletnim doświadczeniem specjalizująca się w kompleksowym rozliczaniu czasu pracy kierowców. W związku z wprowadzonymi dekretami do ustaw o płacach minimalnych świadczymy przedstawicielstwo oraz reprezentacje na terenie Francji, Austrii, Włoch i Holandii. Ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego zobowiązują polskich przewoźników do wyliczania płac minimalnych. Zadanie to nigdy nie jest łatwe, a dzięki doświadczeniu naszych specjalistów oraz autorskiemu oprogramowaniu *etacho.net, mają Państwo pewność, że wszystkie rozliczenia dotrą do Państwa na czas i będą przygotowane z należytą starannością.

W naszej ofercie znajduję się ponadto prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, reprezentowanie firm podczas kontroli, odwołania od kar nałożonych na przewoźników, szkolenia z czasu pracy kierowców, płac minimalnych, rozliczania kosztów podróży służbowych.

W związku z zaostrzającymi się przepisami i zwiększającą się liczbą nakładanych kar, zapewniamy Państwu 24 godzinną pomoc podczas kontroli na drodze w języku polskim, niemieckim, angielskim i francuskim, dzięki której jesteśmy w stanie wspierać przewoźników z całej Europy.

Najlepszą nagrodą jaką otrzymujemy za naszą pracę jest długofalowa współpraca z wieloma prestiżowymi firmami, które zdecydowały się nam zaufać.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 • Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło).
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz zakończeniem stosunku pracy (wzory oświadczeń do akt osobowych – zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, wypowiedzenia umowy o pracę, świadectwa pracy).
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4.
 • Przekazywanie drogą elektroniczną do ZUS sporządzonych deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych (ZUA, ZWUA, RCA).
 • Ewidencja urlopów (przesyłane zestawienia aktualnych danych o urlopach należy do kontrahenta niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, w sytuacji gdy w firmie dzień wypłaty jest ustalony na ostatni dzień miesiąca, to 5 dni przed jego zakończeniem).
 • Prowadzenie konsultacji w zakresie kadr i plac.
 • Przygotowywanie informacji na temat płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych (PIT-4, składki ZUS, wpłaty PFRON).
 • Sporządzanie deklaracji i informacji do PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Składanie wniosku Wn-D – wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, jeśli są zatrudnieni w firmie.
 • Naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (ekwiwalenty, ryczałty, itp.).
 • Naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych (prywatne ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia na życie – potrącanie z wynagrodzeń pracownika).

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

 • Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT-36, PIT-37.
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników.

Dodatkowa opłata za sporządzanie korekty jakiegokolwiek dokumentu z winy kontrahenta

 • Korekta ZUA, ZWUA.
 • Korekta RCA.
 • Korekta ewidencji urlopów.
 • Stworzenie wzoru dokumentu nie wymaganego obecnymi przepisami, na specjalne życzenie kontrahenta.
 • Sprawozdania do GUS.
 • Korekta naliczonego ekwiwalentu lub urlopu.
 • Korekta umowy o pracę, umowy zlecenie, świadectwa pracy.
 • Korekta wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Korekta wniosku Wn-D do PFRON.
 • Korekta PIT-4.
 • Korekta naliczonych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Chcesz uzyskać dokładną kalkulację ceny za powyższe usługi i pakiety?
skontaktuj się z naszym konsultantem

tel: 690 022 069
email: m.szejner@transexpert.pl