Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Aktualności
 3. Pakiet mobilności – zmiany...

Pakiet mobilności – zmiany od 20.08.2020

Po długim czasie uzgodnień i dyskusji Unia Europejska przyjęła tzw. Pakiet Mobilności. Składa się on z 3 aktów prawnych. Zapisy pierwszego z nich zaczną obowiązywać od 20 sierpnia 2020. Zmienia on zapisy rozporządzenia 561 w zakresie czasu prowadzenia, obowiązkowych przerw oraz odpoczynków.

Zmiany obowiązujące od 20 sierpnia 2020

 1. Dodano wyłączenie do listy przewozów, których nie obowiązuje rozporządzenie 561

  Wyłączenie dotyczy pojazdów lub zespołu pojazdów o DMC poniżej 7,5 tony używanymi do:

  1. przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy, lub
  2. dostawy rzeczy wyprodukowanych metodami rzemieślniczymi.


  Warunki zastosowania wyłączenia:
  Wyłącznie w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem, że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy, a transport nie ma charakteru zarobkowego.


 2. Sprecyzowano przerwę w prowadzeniu pojazdu podczas jazdy w załodze.

  W przypadku pracy w załodze kilkuosobowej kierowca może wykorzystać przerwę trwającą 45 minut w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, pod warunkiem, że kierowca, który ma przerwę, nie jest zaangażowany w pomoc kierowcy prowadzącemu pojazd. Kierowca nieprowadzący pojazdu, dla którego rejestruje się gotowość, będzie miał zaliczoną automatycznie przerwę w prowadzeniu pojazdu.

 3. Odpoczynki tygodniowe – dwa skrócone pod rząd

  Kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy może, poza państwem członkowskim siedziby, wykorzystać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, pod warunkiem, że w ciągu kolejnych czterech tygodni wykorzysta przynajmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej dwa będą regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku.

  Uwaga: W przypadku gdy wykorzystano dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku następny okres tygodniowego odpoczynku musi być poprzedzony rekompensatą za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku.

 4. Zakaz odbierania wszystkich odpoczynków >45h w kabinie.

  Żaden z odpoczynków trwających co najmniej 45 godzin nie może być odebrany w pojeździe. Odpoczynki trwające dłużej niż 45 godzin muszą być wykorzystane w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną.

  Uwaga: Dotyczy to zarówno odpoczynków tygodniowych regularnych jak i dowolnego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 45 godzin (np. odpoczynek skrócony z rekompensatą).

 5. Obowiązek powrotu kierowcy na bazę

  Praca kierowców powinna być tak organizowana, aby umożliwić każdemu kierowcy powrót do siedziby firmy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowcy w każdym okresie czterech kolejnych tygodni.

  Uwaga: Przedsiębiorstwo dokumentuje, w jaki sposób spełnia ten obowiązek, i przechowuje tę dokumentację w swojej siedzibie oraz przedstawia ją na żądanie organów kontrolnych.

 6. Przerwanie odpoczynku prom/kolej

  Wjazdem i zjazdem na/z promu będzie można przerwać:

  1. Tak jak do tej pory regularny dzienny okres odpoczynku (trwający co najmniej 11 godzin)
  2. tygodniowy odpoczynek skrócony (trwający co najmniej 24 godziny)
  3. tygodniowy odpoczynek regularny (trwający co najmniej 45 godzin) pod warunkiem, że podróż jest zaplanowana na przynajmniej 8 godzin a kierowca ma do dyspozycji kabinę sypialną na promie lub w pociągu.

 7. Wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu

  Kierowca może wydłużyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o:

  1. maksymalnie jedną godzinę, aby dotrzeć do siedziby pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania tygodniowego okresu odpoczynku; lub
  2. maksymalnie dwie godziny, pod warunkiem, że wykorzysta przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut bezpośrednio przed tym dodatkowym czasem prowadzenia pojazdu niezbędnym, aby dotrzeć do siedziby pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku.


  Uwaga: Wydłużenie czasu prowadzenia nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego i musi dotyczyć wyjątkowych okoliczności. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa (zgodnie z art. 12) odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego, na wydruku z urządzenia rejestrującego najpóźniej po przybyciu do miejsca docelowego lub odpowiedniego miejsca postoju. Każdy wydłużony okres pracy musi być kompensowany równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Pozostałe zapisy rozporządzenia zachowują dotychczasowe brzmienie. Powyżej opisano jedynie zmiany obowiązujące od 20 sierpnia 2020. Pozostałe zmiany tj. inteligentne tachografy, tachografy w samochodach do 3,5 t, kontrola na drodze z dnia bieżącego i poprzednich 56 dni, zmiany dotyczące delegowania pracowników zaczną obowiązywać w późniejszym okresie, o czym będziemy Państwa informować.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA