Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Oferta
 3. Rozliczanie - Pakiety
 4. Pakiet: Transport Ciężarowy

Pakiet: Transport Ciężarowy

Rozliczanie, ewidencja czasu pracy kierowców

 • Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców – wymagane przez PIP.
 • Przygotowanie dokumentacji do zatrudnienia kierowców.
 • Uzupełnienie brakujących dokumentów do teczki osobowej kierowcy zawodowego.
 • Analiza błędów popełnionych przy dokumentacji stworzonej z tarczek analogowych.
 • Wyliczenie kwoty brutto za nadgodziny.

Analiza naruszeń 561/AETR

 • Rejestr naruszeń kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia 561/2006/WE lub AETR.
 • Analiza ryzyka oraz prawdopodobieństwa kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w firmie na podstawie przeprowadzonych kontroli na drodze

Opisy naruszeń

 • Opis zaistniałych naruszeń z dostarczonych wykresówek oraz pomoc w opisaniu wydruków z tachografu cyfrowego.
 • Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Inspektorów podczas kontroli (ITD, PIP) w firmie.
 • Analiza na bieżąco zaistniałych wykroczeń oraz pomoc w uświadamianiu kierowców o błędach jakie popełniają.

Dobór systemu czasu pracy

 • Dobór najodpowiedniejszego okresu rozliczeniowego oraz systemu czasu pracy.
 • Ustalenie godzin nocnych.
 • Dobór odpowiednich warunków wynagradzania pracowników.
 • Tworzenie regulaminu pracy.

Wsparcie techniczne i doradcze dla firma transportowych w szczególności dla Osób zarządzających transportem, kierowców oraz przewoźników w przewozie osób i rzeczy

 • Słuszność nałożonych kar przez służby kontrolne w kraju jak i za granicą.
 • Dla kadry (księgowych, kadrowych) interpretacja przepisów, w szczególności ustawy o czasie pracy kierowców oraz obowiązujących norm przy prawidłowym naliczeniu wynagrodzeń dla pracowników.
 • Interpretacja przepisów obowiązujących w transporcie krajowym i międzynarodowym.
 • Szybka analiza zaistniałego wykroczenia podczas kontroli na drodze (24 godziny na dobę).
 • Wsparcie osób zarządzających transportem w celu prawidłowego przygotowania dokumentów w przedsiębiorstwie i na drogę.
 • Doradztwo w zakresie przygotowania odwołania od kar nałożonych przez służby kontrolne z całej UE
 • Pomoc przy weryfikacji słuszności nałożonych kar za viaTOLL.
 • Wsparcie techniczne z zakresu obsługi tachografu cyfrowego oraz odczytu tarczki analogowej.
 • Biuletyn informacyjny z najnowszymi przepisami po przez etacho.net.
 • Telefon Infolinia 24 godziny na dobę na terenie Europy.

Kontrola ciągłości kilometrów oraz terminów

 • Dostęp do systemu kontroli terminów etacho.net*.
 • Wykaz braku kilometrów oraz zestawienie brakujących wykresówek.
 • Wskazówki dotyczące możliwości zastosowania opisów.

Odwołania od sankcji nałożonych przez ITD, PIP, Straż Graniczną, Służbę Celną oraz służby kontrolne spoza granic Polski

 • od przeciążeń na osie i DMC
 • od kar za opłaty VIATOLL
 • od kar za brak licencji, zezwoleń
 • od kar za brak wykresówek, brak kilometrów itp.
 • jazdy bez karty
 • i wiele innych

Szkolenia (jedno w przeciągu roku kalendarzowego)

 • Indywidualne podejście do każdego klienta daje nam możliwość przygotowania spersonalizowanego programu szkolenia, dzięki czemu szkolenia dostosowane są do warunków panujących w przedsiębiorstwie. Wszystkie szkolenia z obsługi tachografów cyfrowych prowadzone są na symulatorach tachografów.
 • Szkolenia organizowane są w siedzibie firmy Trans Expert S.C. bądź bezpośrednio w przedsiębiorstwie przewoźnika (w takim przypadku doliczony zostaje koszt dojazdu trenera).
 • Szkolenia dedykowane są dla właścicieli firm transportowych, kierowców zawodowych, kierowców realizujących przewozy nienormatywne, specjalistów ds. planowania przewozów, dyspozytorów, kierowników działu przewozów, kierowników działu transportu, pracowników działu kadr i księgowych, specjalistów ds. rozliczeń, specjalistów ds. logistyki, specjalistów ds. handlu.

Tematyka szkoleń

 • Czas pracy kierowców i planowanie przewozów
 • Rozliczanie czasu pracy kierowców
 • Rozliczanie płac minimalnych
 • Prawo transportowe
 • Konwencja cmr i prawo przewozowe dla nadawców, spedytorów i przewoźników
 • Przejazdy pojazdami nienormatywnymi
 • Reguły dostaw Międzynarodowej Izby Handlowej Incoterms 2010

Rozliczenie kosztów podróży służbowej (delegacja – dieta + ryczałt noclegowy)

 • Wyliczamy koszty z tytułu wykonanej podróży służbowej kierowców. Wysokość należności z tytułu diet oraz ryczałtów za noclegi rozliczane są na podstawie przepisów o podróżach służbowych.

Rozliczenie płacy minimalnej na terenie Niemiec (MiLog), Francji (Loi Macron), Austrii, Holandii

 • W związku z ustawą o płacy minimalnej na terenie Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Republiki Austrii, Królestwa Niderlandów przygotujemy wyliczenie wg niemieckich, francuskich, , austriackich, holenderskich przepisów stawki minimalnej przysługującej kierowcom wykonującym pracę na terenie poszczególnych Państw.

Reprezentacja podczas kontroli

 • Podczas samej kontroli nasi pracownicy są w kontrolowanym przedsiębiorstwie w celu reprezentowania przewoźnika przed kontrolującym inspektorem.

AUDYT PRZEDKONTROLNY

 • Sprawdzenie obowiązującej w firmie dokumentacji związanej z rozliczaniem czasu pracy kierowców oraz naniesienie w niej ewentualnych zmian zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

W RAMACH PODPISANEJ UMOWY AUDYT ZOSTANIE PRZEPROWADZONY ZA DARMO.
W PRZYPADKU NIE PODPISANIA UMOWY, ZOSTANIE NALICZONA OPŁATA W WYSOKOŚCI 500 ZŁ NETTO, ZA PRZEPROWADZENIE AUDYTU.

PRZEDSTAWICIELSTWO I REPREZENTACJA

 • Przedstawicielstwo na terytorium Francji
 • Przedstawicielstwo na terytorium Włoch
 • Reprezentacja na terytorium Austrii
 • Reprezentacja na terytorium Holandii

W CENIE PRZEDSTAWICIELSTWA OPŁACONA JEST REPREZENTACJA PODCZAS KONTROLI, KONTAKT DO PRZEDSTAWICIELA ORAZ ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

KADRY

 • Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło).
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz zakończeniem stosunku pracy (wzory oświadczeń do akt osobowych – zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, wypowiedzenia umowy o pracę, świadectwa pracy).
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4.
 • Przekazywanie drogą elektroniczną do ZUS sporządzonych deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych (ZUA, ZWUA, RCA).
 • Ewidencja urlopów (przesyłane zestawienia aktualnych danych o urlopach należy do kontrahenta niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, w sytuacji gdy w firmie dzień wypłaty jest ustalony na ostatni dzień miesiąca, to 5 dni przed jego zakończeniem).
 • Prowadzenie konsultacji w zakresie kadr i plac.
 • Przygotowywanie informacji na temat płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych (PIT-4, składki ZUS, wpłaty PFRON).
 • Sporządzanie deklaracji i informacji do PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Składanie wniosku Wn-D – wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, jeśli są zatrudnieni w firmie.

 • Naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (ekwiwalenty, ryczałty, itp.).
 • Naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych (prywatne ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia na życie – potrącanie z wynagrodzeń pracownika).

 

[/su_list]

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

 • Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT-36, PIT-37.
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników.

Dodatkowa opłata za sporządzanie korekty jakiegokolwiek dokumentu z winy kontrahenta

 • Korekta ZUA, ZWUA
 • Korekta RCA
 • Korekta ewidencji urlopów
 • Stworzenie wzoru dokumentu nie wymaganego obecnymi przepisami, na specjalne życzenie kontrahenta
 • Sprawozdania do GUS
 • Korekta naliczonego ekwiwalentu lub urlopu
 • Korekta umowy o pracę, umowy zlecenie, świadectwa pracy
 • Korekta wypowiedzenia umowy o pracę
 • Korekta wniosku Wn-D do PFRON
 • Korekta PIT-4
 • Korekta naliczonych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Napisz do nas za pośrednictwem formularza online...

Wybierz Formularz
CPC - SZKOLENIESZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓWROZLICZANIE CZASU...USŁUGI KADROWEUSŁUGI KSIĘGOWESZKOLENIE NA TECHNIKA WARSZTATU TACHOGRAFÓW

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO – ZGŁOSZENIE

wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z naszej strony

SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW – ZGŁOSZENIE

wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z naszej strony

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW – ZGŁOSZENIE

wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z naszej strony

USŁUGI KADROWE – ZGŁOSZENIE ONLINE

wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z naszej strony

USŁUGI KSIĘGOWE – ZGŁOSZENIE

wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z naszej strony

  pola obowiązkowe

  TAKNIE
  TAKNIE
  TAKNIE
  Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając Klucz.

  SZKOLENIE NA TECHNIKA WARSZTATU TACHOGRAFÓW – ZGŁOSZENIE

  wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z naszej strony