1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Obowiązkowy paszport przy wjeździe...

Obowiązkowy paszport przy wjeździe do Wielkiej Brytanii od 01.10.2021

Przypominamy, że do Wielkiej Brytanii można wjechać z dowodem osobistym tylko do 30.09.2021. Od 1 października 2021 wjazd do Wielkiej Brytanii będzie możliwy jedynie po okazaniu ważnego paszportu. 

Wyjątki od powyższej zasady – obowiązujące do co najmniej 31 grudnia 2025 roku – dotyczą jedynie osób, które:

  • osiedliły się lub uzyskały status tymczasowy (pre-settled status) w ramach Systemu osiedleńczego dla obywateli UE (EU Settlement Scheme);
  • złożyły wniosek o przyznanie ww. statusów w ramach EU Settlement Scheme w terminie do 30 czerwca 2021 roku, ale nie otrzymały jeszcze decyzji;
  • posiadają EU Settlement Scheme family permit;
  • otrzymały pozwolenie na pracę dla pracowników przygranicznych (Frontier Worker Permit);
  • są gośćmi Opieki Zdrowotnej S2 (S2 Healthcare Visitor);
  • są dostawcami usług narodowości szwajcarskiej (Swiss Service Provider).

Źródło:

https://www.brexit.gov.pl/2021/06/30/od-1-pazdziernika-2021-do-uk-tylko-z-paszportem/