Rozliczanie delegacji zagranicznej kierowców i płac minimalnych

Polskie firmy oferujące usługi międzynarodowego transportu podlegają prawu obowiązującemu w krajach, na terenie których przebywają zawodowo ich kierowcy. Nie dotyczy to wyłącznie przepisów stosowanych wobec ruchu tranzytowego, ale też obowiązku wypłacania kierowcom płacy minimalnej według narzuconych stawek. Jeżeli prowadząc firmę transportową, wysyłają Państwo swoich kierowców do Niemiec lub Francji, za czas delegacji w tych krajach obowiązuje inna niż w Polsce stawka wynagrodzeń. Wysokość stawek dla obcych przewoźników regulują w tych państwach ustawy o płacy minimalnej takie jak Loi Macron i MiLoG. Ponieważ pomagaliśmy w dostosowaniu się do zawartych w nich przepisów już wielu firmom transportowym, wiemy z jakimi trudnościami wiąże się zadanie rozliczania delegacji zagranicznej kierowców. Dlatego w ramach świadczonych usług ułatwiamy prowadzenie działalności gospodarczej, biorąc na siebie zlecone zadanie wyliczenia płacy minimalnej i innych kosztów delegacji. Wybierając tę usługę, mogą Państwo liczyć na rzetelne i zgodne z prawem prowadzenie dokumentacji kadrowej, które ustrzeże Was przed skutkami kontroli MiLoG i Loi Macron.

Płace minimalne zgodne z ustawami Loi Macron i MiLoG

Oddelegowywanie zawodowych kierowców szczególnie do Niemiec lub Francji mnoży formalności związane z przestrzeganiem przepisów zawartych w indywidualnych ustawach transportowych tych państw o wysokości należnej im płacy minimalnej. Przy tym państwa te nie muszą być docelowym miejscem tranzytu, ustalone w nich stawki płacy minimalnej obowiązują również kierowców przejeżdżających przez ich teren. Przepisy zawarte w ustawach Loi Macron (Francja) i MiLoG (Niemcy) dotyczą też polskich firm transportowych, które bezwzględnie muszą się do nich dostosować, inaczej grożą im za to sankcje karne. Sprostanie tym formalnościom nie jest łatwe – wymaga dokładnej znajomości treści tych ustaw oraz umiejętnego zastosowania w praktyce zawartych w nich przepisów. Wszelkie błędy, niedopatrzenia czy niezgodności z prawem mogą wykazać przeprowadzane na terenie Niemiec kontrole MiLoG, a na terenie Francji – kontrole Loi Macron. Nasz zespół pomaga firmom transportowym zastosować się do warunków umożliwiających wymianę towarów w tych krajach. W staranny sposób przygotowujemy dla naszych Klientów rozliczenia czasu pracy kierowców, uwzględniając przy tym należne stawki płac minimalnych obowiązujących w wymienionych wyżej krajach. 

Rozliczanie delegacji (dieta oraz ryczałt noclegowy)

Rozliczamy także inne koszty związane z delegacją poza granicami Polski, traktując to jako standardową usługę i gwarantując przy tym rzetelność oraz poprawność dokumentów. Każdy służbowy wyjazd zawodowego kierowcy zagranicę zostaje przez nas dokładnie podliczony. Na podstawie dokumentów z delegacji przedstawiamy wysokość należnej diety, rozliczamy koszty noclegów oraz wszelkich innych opłat wnoszonych z tytułu odbywania podróży służbowej. Zachowujemy zgodność z prawem krajowym oraz prawem państwa, do którego został oddelegowany kierowca firmy transportowej. 


Chcesz poznać więcej szczegółów naszej oferty, oraz aktualny cennik usług, skontaktuj się z naszym doradcą handlowym

Dział sprzedaży – Marek Szejner