Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Aktualności
 3. Projekt zmiany ustawy o...

Projekt zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Teraz projekt w trybie pilnym trafi pod obrady Sejmu. 

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I, dotyczących m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych.

Najważniejsze zmiany

 • Zlikwidowano dla kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe zwrot kosztów za wyjazdy służbowe. Delegacje nie będą więc obowiązywały kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe, natomiast nadal będą obowiązywały kierowców w transporcie krajowym. 
 • Podniesiono kwoty niektórych kar w taryfikatorze w ustawie o transporcie drogowym.
 • Wprowadzono dodatkowe wymagania dla osoby zarządzającej transportem, która wskutek utraty dobrej reputacji utraci certyfikat CPC (ponowny egzamin lub szkolenie). 
 • Wydłużono okres na przechowywanie ewidencji czasu pracy kierowców do 10 lat. 
 • Wprowadzono dodatkowy obowiązek w postaci przesyłania oświadczeń o liczbie zatrudnionych kierowców w danym roku w terminie do końca marca kolejnego roku. 
 • Od 20 maja 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności nakładają na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym rzeczy. Wykonywanie tego rodzaju przewozów będzie wymagało posiadania przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. 
 • Doprecyzowano przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Dotyczy to m.in. wymagań związanych z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów związanych z główną działalnością transportową prowadzoną przez przedsiębiorcę. Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski.
 • Rozszerzono katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-transporcie-drogowym-ustawy-o-czasie-pracy-kierowcow-oraz-niektorych-innych-ustaw 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA