Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Przewoźniku! Pamiętaj o zabezpieczeniu...

Przewoźniku! Pamiętaj o zabezpieczeniu finansowym do licencji

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) muszą stanowić zabezpieczenie w wysokości wskazanej poniżej PRZEZ CAŁY OKRES WAŻNOŚCI LICENCJI. Dlatego, jeśli formą zabezpieczenia jest polisa ubezpieczeniowa, to musi być ona odnawiana co roku !!! Uwaga, proszę, aby zwrócić uwagę na stan aktualny floty pojazdów.

Wysokość zabezpieczenia finansowego:

dla pojazdów ciężarowych:

9.000 euro – na pierwszy pojazd,

5.000 euro na każdy następny pojazd.

dla pojazdów o DMC do 3,5 t:

1.800 euro – na pierwszy pojazd,

900 euro na każdy następny pojazd.

 

Obowiązek zgłaszania zmian do organu, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencję wspólnotową

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Należy zgłaszać następujące zmiany, jeśli wystąpiły:

– zmiana nazwy lub adresu firmy

– zmiana lub odejście wspólnika ze spółki cywilnej

– przekształcenie firmy np. z działalności jednoosobowej w spółkę

– zmiana osoby zarządzającej transportem (osoby posiadającej Certyfikat Kompetencji Zawodowych CPC)

– zmiany w taborze (np. sprzedaż pojazdu i kupno nowego)

– zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu zgłoszonego do licencji

– zmiana prawa dysponowania pojazdem zgłoszonym do licencji (np. zmiana z leasingu na własność)

– zmiany dotyczące bazy eksploatacyjnej (dodanie kolejnej bazy eksploatacyjnej, zmiana aktualnej bazy eksploatacyjnej)

 

UWAGA! Zalaminowany WYPIS z licencji nie jest uznawany za oryginał podczas kontroli drogowych. Należy wystąpić o duplikat wypisu.

 

 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA