Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Oferta
 3. Rozliczanie czasu pracy kierowców

Rozliczanie czasu pracy kierowców

Oferujemy kompleksową usługę rozliczania czasu pracy kierowców rekomendowaną dla firm specjalizujących się w transporcie krajowym i zagranicznym. Wypróbuj atrakcyjne cenowo pakiety.

Rozliczanie, ewidencja czasu pracy kierowców

 • Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców – wymagane przez PIP.
 • Przygotowanie dokumentacji do zatrudnienia kierowców.
 • Uzupełnienie brakujących dokumentów do teczki osobowej kierowcy zawodowego.
 • Analiza błędów popełnionych przy dokumentacji stworzonej z tarczek analogowych.
 • Wyliczenie kwoty brutto za nadgodziny.

Analiza naruszeń 561/AETR

 • Rejestr naruszeń kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia 561/2006/WE lub AETR.
 • Analiza ryzyka oraz prawdopodobieństwa kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w firmie na podstawie przeprowadzonych kontroli na drodze

Opisy naruszeń

 • Opis zaistniałych naruszeń z dostarczonych wykresówek oraz pomoc w opisaniu wydruków z tachografu cyfrowego.
 • Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Inspektorów podczas kontroli (ITD, PIP) w firmie.
 • Analiza na bieżąco zaistniałych wykroczeń oraz pomoc w uświadamianiu kierowców o błędach jakie popełniają.

Dobór systemu czasu pracy

 • Dobór najodpowiedniejszego okresu rozliczeniowego oraz systemu czasu pracy.
 • Ustalenie godzin nocnych.
 • Dobór odpowiednich warunków wynagradzania pracowników.
 • Tworzenie regulaminu pracy.

Wsparcie techniczne i doradcze dla firma transportowych w szczególności dla Osób zarządzających transportem, kierowców oraz przewoźników w przewozie osób i rzeczy

 • Słuszność nałożonych kar przez służby kontrolne w kraju jak i za granicą.
 • Dla kadry (księgowych, kadrowych) interpretacja przepisów, w szczególności ustawy o czasie pracy kierowców oraz obowiązujących norm przy prawidłowym naliczeniu wynagrodzeń dla pracowników.
 • Interpretacja przepisów obowiązujących w transporcie krajowym i międzynarodowym.
 • Szybka analiza zaistniałego wykroczenia podczas kontroli na drodze (24 godziny na dobę).
 • Wsparcie osób zarządzających transportem w celu prawidłowego przygotowania dokumentów w przedsiębiorstwie i na drogę.
 • Doradztwo w zakresie przygotowania odwołania od kar nałożonych przez służby kontrolne z całej UE
 • Pomoc przy weryfikacji słuszności nałożonych kar za viaTOLL.
 • Wsparcie techniczne z zakresu obsługi tachografu cyfrowego oraz odczytu tarczki analogowej.
 • Biuletyn informacyjny z najnowszymi przepisami po przez etacho.net.
 • Telefon Infolinia 24 godziny na dobę na terenie Europy.

Kontrola ciągłości kilometrów oraz terminów

 • Dostęp do systemu kontroli terminów etacho.net*.
 • Wykaz braku kilometrów oraz zestawienie brakujących wykresówek.
 • Wskazówki dotyczące możliwości zastosowania opisów.

Odwołania od sankcji nałożonych przez ITD, PIP, Straż Graniczną, Służbę Celną oraz służby kontrolne spoza granic Polski

 • od przeciążeń na osie i DMC
 • od kar za opłaty VIATOLL
 • od kar za brak licencji, zezwoleń
 • od kar za brak wykresówek, brak kilometrów itp.
 • jazdy bez karty
 • i wiele innych

Szkolenia (jedno w przeciągu roku kalendarzowego)

 • Indywidualne podejście do każdego klienta daje nam możliwość przygotowania spersonalizowanego programu szkolenia, dzięki czemu szkolenia dostosowane są do warunków panujących w przedsiębiorstwie. Wszystkie szkolenia z obsługi tachografów cyfrowych prowadzone są na symulatorach tachografów.
 • Szkolenia organizowane są w siedzibie firmy Trans Expert S.C. bądź bezpośrednio w przedsiębiorstwie przewoźnika (w takim przypadku doliczony zostaje koszt dojazdu trenera).
 • Szkolenia dedykowane są dla właścicieli firm transportowych, kierowców zawodowych, kierowców realizujących przewozy nienormatywne, specjalistów ds. planowania przewozów, dyspozytorów, kierowników działu przewozów, kierowników działu transportu, pracowników działu kadr i księgowych, specjalistów ds. rozliczeń, specjalistów ds. logistyki, specjalistów ds. handlu.

Tematyka szkoleń

 • Czas pracy kierowców i planowanie przewozów
 • Rozliczanie czasu pracy kierowców
 • Rozliczanie płac minimalnych
 • Prawo transportowe
 • Konwencja cmr i prawo przewozowe dla nadawców, spedytorów i przewoźników
 • Przejazdy pojazdami nienormatywnymi
 • Reguły dostaw Międzynarodowej Izby Handlowej Incoterms 2010

Rozliczenie kosztów podróży służbowej (delegacja – dieta + ryczałt noclegowy)

 • Wyliczamy koszty z tytułu wykonanej podróży służbowej kierowców. Wysokość należności z tytułu diet oraz ryczałtów za noclegi rozliczane są na podstawie przepisów o podróżach służbowych.

Rozliczenie płacy minimalnej na terenie Niemiec (MiLog), Francji (Loi Macron), Austrii, Holandii

 • W związku z ustawą o płacy minimalnej na terenie Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Republiki Austrii, Królestwa Niderlandów przygotujemy wyliczenie wg niemieckich, francuskich, , austriackich, holenderskich przepisów stawki minimalnej przysługującej kierowcom wykonującym pracę na terenie poszczególnych Państw.

Reprezentacja podczas kontroli

 • Podczas samej kontroli nasi pracownicy są w kontrolowanym przedsiębiorstwie w celu reprezentowania przewoźnika przed kontrolującym inspektorem.

AUDYT PRZEDKONTROLNY

 • Sprawdzenie obowiązującej w firmie dokumentacji związanej z rozliczaniem czasu pracy kierowców oraz naniesienie w niej ewentualnych zmian zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

W RAMACH PODPISANEJ UMOWY AUDYT ZOSTANIE PRZEPROWADZONY ZA DARMO.
W PRZYPADKU NIE PODPISANIA UMOWY, ZOSTANIE NALICZONA OPŁATA W WYSOKOŚCI 500 ZŁ NETTO, ZA PRZEPROWADZENIE AUDYTU.

PRZEDSTAWICIELSTWO I REPREZENTACJA

 • Przedstawicielstwo na terytorium Francji
 • Przedstawicielstwo na terytorium Włoch
 • Reprezentacja na terytorium Austrii
 • Reprezentacja na terytorium Holandii

W CENIE PRZEDSTAWICIELSTWA OPŁACONA JEST REPREZENTACJA PODCZAS KONTROLI, KONTAKT DO PRZEDSTAWICIELA ORAZ ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

KADRY

 • Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło).
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz zakończeniem stosunku pracy (wzory oświadczeń do akt osobowych – zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, wypowiedzenia umowy o pracę, świadectwa pracy).
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4.
 • Przekazywanie drogą elektroniczną do ZUS sporządzonych deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych (ZUA, ZWUA, RCA).
 • Ewidencja urlopów (przesyłane zestawienia aktualnych danych o urlopach należy do kontrahenta niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, w sytuacji gdy w firmie dzień wypłaty jest ustalony na ostatni dzień miesiąca, to 5 dni przed jego zakończeniem).
 • Prowadzenie konsultacji w zakresie kadr i plac.
 • Przygotowywanie informacji na temat płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych (PIT-4, składki ZUS, wpłaty PFRON).
 • Sporządzanie deklaracji i informacji do PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Składanie wniosku Wn-D – wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, jeśli są zatrudnieni w firmie.

 • Naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (ekwiwalenty, ryczałty, itp.).
 • Naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych (prywatne ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia na życie – potrącanie z wynagrodzeń pracownika).

 

[/su_list]

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

 • Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT-36, PIT-37.
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników.

Dodatkowa opłata za sporządzanie korekty jakiegokolwiek dokumentu z winy kontrahenta

 • Korekta ZUA, ZWUA
 • Korekta RCA
 • Korekta ewidencji urlopów
 • Stworzenie wzoru dokumentu nie wymaganego obecnymi przepisami, na specjalne życzenie kontrahenta
 • Sprawozdania do GUS
 • Korekta naliczonego ekwiwalentu lub urlopu
 • Korekta umowy o pracę, umowy zlecenie, świadectwa pracy
 • Korekta wypowiedzenia umowy o pracę
 • Korekta wniosku Wn-D do PFRON
 • Korekta PIT-4
 • Korekta naliczonych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Rozliczenie kosztów podróży służbowej (delegacja – dieta + ryczałt noclegowy)

 • Wyliczamy koszty z tytułu wykonanej podróży służbowej kierowców. Wysokość należności z tytułu diet oraz ryczałtów za noclegi rozliczane są na podstawie przepisów o podróżach służbowych.

Rozliczenie płacy minimalnej na terenie Niemiec (MiLog), Francji (Loi Macron), Austrii, Holandii

 • W związku z ustawą o płacy minimalnej na terenie Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Republiki Austrii, Królestwa Niderlandów przygotujemy wyliczenie wg niemieckich, francuskich, , austriackich, holenderskich przepisów stawki minimalnej przysługującej kierowcom wykonującym pracę na terenie poszczególnych Państw.

Wsparcie techniczne i doradcze dla firma transportowych w szczególności dla Osób zarządzających transportem, kierowców oraz przewoźników w przewozie osób i rzeczy

 • Słuszność nałożonych kar przez służby kontrolne w kraju jak i za granicą.
 • Dla kadry (księgowych, kadrowych) interpretacja przepisów, w szczególności ustawy o czasie pracy kierowców oraz obowiązujących norm przy prawidłowym naliczeniu wynagrodzeń dla pracowników.
 • Interpretacja przepisów obowiązujących w transporcie krajowym i międzynarodowym.
 • Szybka analiza zaistniałego wykroczenia podczas kontroli na drodze (24 godziny na dobę).
 • Wsparcie osób zarządzających transportem w celu prawidłowego przygotowania dokumentów w przedsiębiorstwie i na drogę.
 • Doradztwo w zakresie przygotowania odwołania od kar nałożonych przez służby kontrolne z całej UE
 • Pomoc przy weryfikacji słuszności nałożonych kar za viaTOLL.
 • Wsparcie techniczne z zakresu obsługi tachografu cyfrowego oraz odczytu tarczki analogowej.
 • Biuletyn informacyjny z najnowszymi przepisami po przez etacho.net*.
 • Telefon Infolinia 24 godziny na dobę na terenie Europy.

AUDYT PRZEDKONTROLNY

 • Sprawdzenie obowiązującej w firmie dokumentacji związanej z rozliczaniem czasu pracy kierowców oraz naniesienie w niej zmian zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

W RAMACH PODPISANEJ UMOWY AUDYT ZOSTANIE PRZEPROWADZONY ZA DARMO.
W PRZYPADKU NIE PODPISANIA UMOWY, ZOSTANIE NALICZONA OPŁATA W WYSOKOŚCI 500 ZŁ NETTO, ZA PRZEPROWADZENIE AUDYTU.

PRZEDSTAWICIELSTWO I REPREZENTACJA

 • Przedstawicielstwo na terytorium Francji
 • Przedstawicielstwo na terytorium Włoch
 • Reprezentacja na terytorium Austrii
 • Reprezentacja na terytorium Holandii

W CENIE PRZEDSTAWICIELSTWA OPŁACONA JEST REPREZENTACJA PODCZAS KONTROLI, KONTAKT DO PRZEDSTAWICIELA ORAZ ARCHIWIZACJA DOKUMNETÓW

Zgłoszenia pracowników do Francji (SIPSI), Niemiec (ZOLL.DE), Austrii, Włoch

 • Nie masz czasu na pilnowanie terminów zgłoszeń pracowników? Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty za Ciebie

KADRY

 • Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło).
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz zakończeniem stosunku pracy (wzory oświadczeń do akt osobowych – zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, wypowiedzenia umowy o pracę, świadectwa pracy).
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4.
 • Przekazywanie drogą elektroniczną do ZUS sporządzonych deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych (ZUA, ZWUA, RCA).
 • Ewidencja urlopów (przesyłane zestawienia aktualnych danych o urlopach należy do kontrahenta niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, w sytuacji gdy w firmie dzień wypłaty jest ustalony na ostatni dzień miesiąca, to 5 dni przed jego zakończeniem).
 • Prowadzenie konsultacji w zakresie kadr i plac.
 • Przygotowywanie informacji na temat płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych (PIT-4, składki ZUS, wpłaty PFRON).
 • Sporządzanie deklaracji i informacji do PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Składanie wniosku Wn-D – wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, jeśli są zatrudnieni w firmie.
 • Naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (ekwiwalenty, ryczałty, itp.).
 • Naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych (prywatne ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia na życie – potrącanie z wynagrodzeń pracownika).

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

 • Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT-36, PIT-37.
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników.
Dodatkowa opłata za sporządzanie korekty jakiegokolwiek dokumentu z winy kontrahenta
 • Korekta ZUA, ZWUA
 • Korekta RCA
 • Korekta ewidencji urlopów
 • Stworzenie wzoru dokumentu nie wymaganego obecnymi przepisami, na specjalne życzenie kontrahenta
 • Sprawozdania do GUS
 • Korekta naliczonego ekwiwalentu lub urlopu
 • Korekta umowy o pracę, umowy zlecenie, świadectwa pracy
 • Korekta wypowiedzenia umowy o pracę
 • Korekta wniosku Wn-D do PFRON
 • Korekta PIT-4
 • Korekta naliczonych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW – ZGŁOSZENIE ONLINE

wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z naszej strony


Rozliczanie czasu pracy kierowców firmy transportowej i przewozowej jest ustawowym obowiązkiem pracodawcy. Skrupulatne i jasne wykazanie faktycznie przepracowanych przez kierowcę godzin nie jest czynnością, którą można zaniedbać lub zaniechać. Firma zajmująca się transportem i zatrudniająca w tym celu zawodowych kierowców musi dopilnować tego obowiązku, inaczej naraża się na dotkliwe kary finansowe. Ich uniknięcia pozwala tylko dokładne prowadzenie wymaganej dokumentacji i uczciwe rozliczanie kierowców z przepracowanych godzin.

Jesteśmy firmą, która wspiera działalność przedsiębiorstw transportowych poprzez rozliczanie zatrudnianych przez nich kierowców m.in. z wyjeżdżonych godzin nocnych, delegacji zagranicznych czy też ze średniego dobowego czasu jazdy. Pomagamy w prowadzeniu związanych z tym obowiązkiem dokumentów. Decydując się na nasze usługi klienci zdejmują z siebie ciężar ewidencjonowania czasu pracy kierowców w ich firmach. Główna korzyść, która wynika dla nich ze współpracy z naszą firmą, to pewność prowadzenia ewidencji zgodnie z obowiązującym prawem, co chroni ich przed dotkliwymi karami finansowymi, a w radykalnych przypadkach nawet utratą licencji transportowej. Jest to także skuteczny sposób ochrony przed ewentualnymi bezpodstawnymi roszczeniami pracowników. To spore ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy mogą liczyć na naszą wiedzę z zakresu prawa transportowego obowiązującego nie tylko w Polsce, ale też innych krajach Unii Europejskiej. Powierzając nam sprawy swojej firmy związane z rozliczaniem czasu pracy, godzin nadliczbowych, delegacji zagranicznych, itp., sami mogą poświęcić więcej czasu na rozwój swojej działalności.

Prowadząc ewidencję czasu pracy kierowców korzystamy z profesjonalnej wiedzy naszych ekspertów, którzy biegle posługują się powstałym z myślą o firmach transportowych oprogramowaniem Tachospeed. Znajomość obsługi tego systemu to gwarancja dokładności w prowadzeniu dokumentów oraz ich wiarygodności przed każdym organem kontrolnym.

Napisz do nas za pośrednictwem formularza online...

Wybierz Formularz
CPC - SZKOLENIESZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓWROZLICZANIE CZASU...USŁUGI KADROWEUSŁUGI KSIĘGOWESZKOLENIE NA TECHNIKA WARSZTATU TACHOGRAFÓW

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO – ZGŁOSZENIE

wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z naszej strony

SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW – ZGŁOSZENIE

wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z naszej strony

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW – ZGŁOSZENIE

wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z naszej strony

USŁUGI KADROWE – ZGŁOSZENIE ONLINE

wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z naszej strony

USŁUGI KSIĘGOWE – ZGŁOSZENIE

wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z naszej strony

  pola obowiązkowe

  TAKNIE

  TAKNIE

  TAKNIE

  Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając Flaga.

  SZKOLENIE NA TECHNIKA WARSZTATU TACHOGRAFÓW – ZGŁOSZENIE

  wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z naszej strony