Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców

Samodzielne ewidencjonowanie czasu pracy kierowców jest pracochłonne i powoduje ryzyko popełnienia błędów, które mogą skutkować karami finansowymi nakładanymi na przedsiębiorców przez różne organy kontrolne. Oferowany przez nas pakiet to wielowymiarowe narzędzie przygotowane m.in. do rozliczania czasu pracy, jak również do obliczania średniego dobowego czasu jazdy kierowcy, nocnych godzin pracy czy też godzin spędzonych w delegacji. Do oferty ewidencji czasu pracy kierowców dodaliśmy audyt dokumentacji firmowej prowadzonej w celu rozliczania kierowców oraz usługę szkoleń, które pozwalają uniknąć wykroczeń po włączeniu tachografu. To rozwiązanie jest wybierane przez najlepiej zarządzane firmy transportowe, które stawiają na nieustanny rozwój.

Analiza naruszeń 561/AETR
  • Prowadzenie rejestru naruszeń popełnionych przez kierowców, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia 561/2006/WE lub AETR.
  • Analiza ryzyka oraz prawdopodobieństwa kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w firmie, wykonana na podstawie przeprowadzonych kontroli na drodze.
Opisy naruszeń
  • Opis zaistniałych naruszeń z dostarczonych wykresówek oraz pomoc w opisaniu wydruków z tachografu cyfrowego.
  • Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Inspektorów podczas kontroli (ITD, PIP) w firmie.
  • Bieżąca analiza zaistniałych wykroczeń oraz edukowanie kierowców o błędach, jakie popełniają.
Rozliczanie i ewidencja czasu pracy kierowców
  • Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców, zgodnie w wymaganiami PIP
  • Przygotowanie raportu kontrolnego ITD. Według rozporządzenia 561/2006
  • Przygotowanie dokumentacji kadrowej kierowców
  • Uzupełnienie brakujących dokumentów personalnych kierowcy zawodowego
  • Analiza błędów popełnionych w dokumentacji stworzonej na podstawie tarczek analogowych
  • Wyliczenie dodatków za pracę w porze nocnej, godziny nadliczbowe i czas dyżuru
Wsparcie techniczne i doradcze dla firm transportowych w szczególności dla osób zarządzających transportem, kierowców oraz przewoźników w przewozie osób i rzeczy
  • Weryfikacja słuszności kar nałożonych przez służby kontrolne w kraju i za granicą.
  • Interpretacja przepisów dla działów księgowości i kadr, w szczególności ustawy o czasie pracy kierowców oraz obowiązujących norm prawidłowego naliczania wynagrodzeń dla pracowników
  • Interpretacja przepisów obowiązujących w transporcie krajowym i międzynarodowym
  • Szybka analiza zaistniałego wykroczenia podczas kontroli na drodze (całodobowo)
  • Wsparcie osób zarządzających transportem w celu prawidłowego przygotowania dokumentów w przedsiębiorstwie i dla podróżujących kierowców
  • Doradztwo w zakresie przygotowania odwołań od kar nałożonych przez służby kontrolne z całej UE
  • Pomoc przy weryfikacji słuszności nałożonych kar za viaTOLL
  • Wsparcie techniczne z zakresu obsługi tachografu cyfrowego oraz odczytu tarczki analogowej
  • Biuletyn informacyjny z najnowszymi przepisami, przygotowany za pośrednictwem oprogramowanianet
  • Wsparcie telefoniczne – całodobowa infolinia.
Kontrola ciągłości kilometrów oraz terminów
  • Udostępnienie systemu kontroli terminów etacho.net
  • Wykaz braku kilometrów oraz zestawienie brakujących wykresówek
  • Wskazówki dotyczące możliwości zastosowania uzyskanych informacji.
Dobór systemu czasu pracy
  • Dobór najodpowiedniejszego okresu rozliczeniowego oraz systemu czasu pracy
  • Ustalenie czasu pracy w godzinach nocnych oraz doby niedzielno-świątecznej
  • Dobór odpowiednich systemów wynagradzania pracowników
  • Tworzenie regulaminu pracy od podstaw lub zmiana już istniejącego regulaminu
Odwołania od sankcji nałożonych przez ITD, PIP, Straż Graniczną, Służbę Celną oraz służby kontrolne spoza granic Polski
  • Odwołania od przeciążeń na osie i DMC
  • Odwołania od kar za opłaty ViaToll
  • Odwołania od kar za brak licencji, zezwoleń
  • Odwołania od kar za brak wykresówek, brak kilometrów, itp.
  • Odwołania od jazdy bez karty
  • Inne odwołania, które posiadają minimum szans na wygranie sprawy.
Szkolenia kierowców z czasu pracy
  • Szkolenia z czasu pracy kierowców dostosowane do warunków panujących w firmie na podstawie przeprowadzonych rozliczeń. Prowadzimy również szkolenia na symulatorach z obsługi tachografów cyfrowych.
Audyt przedkontrolny oraz reprezentacja firm podczas kontroli
  • Prowadzimy audyty przed kontrolą w firmie. Podczas samej kontroli nasi pracownicy są obecni w kontrolowanej firmie w celu reprezentowania przewoźnika przed kontrolującym inspektorem.

Pakiet może zostać rozwinięty o inne jeszcze usługi i dodatkowe świadczenia, po wyrażeniu takiego życzenia przez obsługiwaną firmę.


Chcesz poznać więcej szczegółów naszej oferty, oraz aktualny cennik usług, skontaktuj się z naszym doradcą handlowym

Dział sprzedaży – Marek Szejner