Ewidencja czasu pracy kierowców dla wymagających

Rozliczanie czasu pracy kierowców – Pakiet Premium

Pakiet Premium to w pełni profesjonalne i najlepsze rozwiązanie dla firm branży transportowej. Rozszerzony zakres usług i narzędzi nie pozostawia luk w dokumentacji firmy. Firma zostaje całkowicie zabezpieczona przed urzędową kontrolą. W tym pakiecie wprowadzono system szkoleń kierowców oraz usługi audytorskie. To pakiet wybierany przez najlepiej zarządzane firmy, które stawiają na nieustanny rozwój.

Analiza naruszeń 561/AETR
 • Prowadzenie rejestru naruszeń popełnionych przez kierowców, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia 561/2006/WE lub AETR.
 • Analiza ryzyka oraz prawdopodobieństwa kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w firmie, wykonana na podstawie przeprowadzonych kontroli na drodze.
Opisy naruszeń
 • Opis zaistniałych naruszeń z dostarczonych wykresówek oraz pomoc w opisaniu wydruków z tachografu cyfrowego.
 • Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Inspektorów podczas kontroli (ITD, PIP) w firmie.
 • Bieżąca analiza zaistniałych wykroczeń oraz edukowanie kierowców o błędach, jakie popełniają.
Rozliczanie i ewidencja czasu pracy kierowców
 • Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców, zgodnie w wymaganiami PIP
 • Przygotowanie raportu kontrolnego ITD. Według rozporządzenia 561/2006
 • Przygotowanie dokumentacji kadrowej kierowców
 • Uzupełnienie brakujących dokumentów personalnych kierowcy zawodowego
 • Analiza błędów popełnionych w dokumentacji stworzonej na podstawie tarczek analogowych
 • Wyliczenie dodatków za pracę w porze nocnej, godziny nadliczbowe i czas dyżuru
Wsparcie techniczne i doradcze dla firm transportowych w szczególności dla osób zarządzających transportem, kierowców oraz przewoźników w przewozie osób i rzeczy
 • Weryfikacja słuszności kar nałożonych przez służby kontrolne w kraju i za granicą.
 • Interpretacja przepisów dla działów księgowości i kadr, w szczególności ustawy o czasie pracy kierowców oraz obowiązujących norm prawidłowego naliczania wynagrodzeń dla pracowników
 • Interpretacja przepisów obowiązujących w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • Szybka analiza zaistniałego wykroczenia podczas kontroli na drodze (całodobowo)
 • Wsparcie osób zarządzających transportem w celu prawidłowego przygotowania dokumentów w przedsiębiorstwie i dla podróżujących kierowców
 • Doradztwo w zakresie przygotowania odwołań od kar nałożonych przez służby kontrolne z całej UE
 • Pomoc przy weryfikacji słuszności nałożonych kar za viaTOLL
 • Wsparcie techniczne z zakresu obsługi tachografu cyfrowego oraz odczytu tarczki analogowej
 • Biuletyn informacyjny z najnowszymi przepisami, przygotowany za pośrednictwem oprogramowanianet
 • Wsparcie telefoniczne – całodobowa infolinia.
Kontrola ciągłości kilometrów oraz terminów
 • Udostępnienie systemu kontroli terminów etacho.net
 • Wykaz braku kilometrów oraz zestawienie brakujących wykresówek
 • Wskazówki dotyczące możliwości zastosowania uzyskanych informacji.
Dobór systemu czasu pracy
 • Dobór najodpowiedniejszego okresu rozliczeniowego oraz systemu czasu pracy
 • Ustalenie czasu pracy w godzinach nocnych oraz doby niedzielno-świątecznej
 • Dobór odpowiednich systemów wynagradzania pracowników
 • Tworzenie regulaminu pracy od podstaw lub zmiana już istniejącego regulaminu
Odwołania od sankcji nałożonych przez ITD, PIP, Straż Graniczną, Służbę Celną oraz służby kontrolne spoza granic Polski
 • Odwołania od przeciążeń na osie i DMC
 • Odwołania od kar za opłaty ViaToll
 • Odwołania od kar za brak licencji, zezwoleń
 • Odwołania od kar za brak wykresówek, brak kilometrów, itp.
 • Odwołania od jazdy bez karty
 • Inne odwołania, które posiadają minimum szans na wygranie sprawy.
Szkolenia kierowców z czasu pracy
 • Szkolenia z czasu pracy kierowców dostosowane do warunków panujących w firmie na podstawie przeprowadzonych rozliczeń. Prowadzimy również szkolenia na symulatorach z obsługi tachografów cyfrowych.
Audyt przedkontrolny oraz reprezentacja firm podczas kontroli
 • Prowadzimy audyty przed kontrolą w firmie. Podczas samej kontroli nasi pracownicy są obecni w kontrolowanej firmie w celu reprezentowania przewoźnika przed kontrolującym inspektorem.

Pakiet może zostać rozwinięty o inne jeszcze usługi i dodatkowe świadczenia, po wyrażeniu takiego życzenia przez obsługiwaną firmę.


Chcesz poznać więcej szczegółów naszej oferty, oraz aktualny cennik usług, skontaktuj się z naszym doradcą handlowym

Dział sprzedaży – Marek Szejner

Trans Expert na Facebooku