Rozliczanie czasu pracy kierowców – Pakiet Standard

Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców w Pakiecie Standard

Już pakiet standardowy stanowi kompletny zestaw narzędzi i usług, które pomagają w dokładnym prowadzeniu dokumentacji, ułatwiają uniknięcia kłopotów, które mogą przydarzyć się na drodze i podczas kontroli, pozwalają na przygotowanie dokładnej  ewidencji czasu pracy kierowcy, zawierają zabezpieczenia prawne. To podstawowe, ale też kompleksowe rozwiązanie oferowane przez naszą firmę. Każde przedsiębiorstwo transportowe odnajdzie w nim rozwiązania wybitnie wspierające prowadzenie biznesu, oszczędzające czas i pieniądze, takie które pozwalają poczuć się naprawdę bezpiecznie.

Analiza naruszeń 561/AETR
 • Prowadzenie rejestru naruszeń popełnionych przez kierowców, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia 561/2006/WE lub AETR.
 • Analiza ryzyka oraz prawdopodobieństwa kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w firmie, wykonana na podstawie przeprowadzonych kontroli na drodze.
Opisy naruszeń
 • Opis zaistniałych naruszeń z dostarczonych wykresówek oraz pomoc w opisaniu wydruków z tachografu cyfrowego.
 • Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Inspektorów podczas kontroli (ITD, PIP) w firmie.
 • Bieżąca analiza zaistniałych wykroczeń oraz edukowanie kierowców o błędach, jakie popełniają.
Rozliczanie i ewidencja czasu pracy kierowców
 • Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców, zgodnie w wymaganiami PIP
 • Przygotowanie raportu kontrolnego ITD. Według rozporządzenia 561/2006
 • Przygotowanie dokumentacji kadrowej kierowców
 • Uzupełnienie brakujących dokumentów personalnych kierowcy zawodowego
 • Analiza błędów popełnionych w dokumentacji stworzonej na podstawie tarczek analogowych
 • Wyliczenie dodatków za pracę w porze nocnej, godziny nadliczbowe i czas dyżuru
Wsparcie techniczne i doradcze dla firm transportowych, w szczególności dla osób zarządzających transportem, kierowców oraz przewoźników w przewozie osób i rzeczy
 • Weryfikacja słuszności kar nałożonych przez służby kontrolne w kraju i za granicą.
 • Interpretacja przepisów dla działów księgowości i kadr, w szczególności ustawy o czasie pracy kierowców oraz obowiązujących norm prawidłowego naliczania wynagrodzeń dla pracowników
 • Interpretacja przepisów obowiązujących w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • Szybka analiza zaistniałego wykroczenia podczas kontroli na drodze (całodobowo)
 • Wsparcie osób zarządzających transportem w celu prawidłowego przygotowania dokumentów w przedsiębiorstwie i dla podróżujących kierowców
 • Doradztwo w zakresie przygotowania odwołań od kar nałożonych przez służby kontrolne z całej UE
 • Pomoc przy weryfikacji słuszności nałożonych kar za viaTOLL
 • Wsparcie techniczne z zakresu obsługi tachografu cyfrowego oraz odczytu tarczki analogowej
 • Biuletyn informacyjny z najnowszymi przepisami, przygotowany za pośrednictwem oprogramowanianet
 • Wsparcie telefoniczne – całodobowa infolinia.
Kontrola ciągłości kilometrów oraz terminów
 • Udostępnienie systemu kontroli terminów etacho.net
 • Wykaz braku kilometrów oraz zestawienie brakujących wykresówek
 • Wskazówki dotyczące możliwości zastosowania uzyskanych informacji.

Chcesz poznać więcej szczegółów naszej oferty, oraz aktualny cennik usług, skontaktuj się z naszym doradcą handlowym

Dział sprzedaży – Marek Szejner

Trans Expert na Facebooku