Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Słowacja – zaświadczenie dla...

Słowacja – zaświadczenie dla kierowców

Aktualizacja z dnia 09.11.2020 

Ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się na terytorium całego kraju obowiązują zarówno osoby zamieszkałe w Republice Słowackiej, jak i osoby przebywające w tym kraju czasowo np. w celach turystycznych, odwiedzin, w sprawach zawodowych itp.

Zakaz swobodnego przemieszczania się nie obowiązuje w godzinach nocnych od godz. 1.00 do 5.00. Osoby jadące tranzytem przez terytorium Republiki Słowackiej poza tymi godzinami obowiązane są okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19. Z tego wymogu zwolnieni są kierowcy samochodów ciężarowych wykonujący transport towarów, kierowcy autokarów i autobusów, piloci, członkowie załóg statków powietrznych i innych członków personelu lotniczego, członkowie załóg w transporcie wodnym śródlądowym, maszyniści kolejowi i inni pracownicy obsługi transportu kolejowego pod warunkiem opuszczenia terytorium Republiki Słowackiej w nieprzekraczalnym czasie 48 godzin od momentu wjazdu.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/slowacja/zasady-wjazdu-cudzoziemcow-na-terytorium-slowacji-i-tranzytu-przez-jej-terytorium

——————————————————————————————————————————-

W słowackiej ustawie o ochronie zdrowia określono zasady dotyczące kwarantanny oraz wykonywania testów na COVID-19. Z § 4 wynika, że

uregulowania dotyczące obowiązkowych testów na COVID-19 oraz kwarantanny nie dotyczą kierowców ładunków, kierowców autobusów i autokarów, pilotów, załóg lotniczych i innych załóg lotniczych, załogi statku, maszynistów, kapitanów, załóg pociągów i personelu kolejowego.

Osoby wymienione powyżej mają prawo przekraczać granicę Republiki Słowackiej także innymi środkami transportu w celu przewiezienia do miejsca wykonywania swojej działalności lub powrotu do domu, jeżeli potwierdzą to zaświadczeniem od pracodawcy w języku państwowym Republiki Słowackiej lub zaświadczeniem dla pracowników transportu międzynarodowego (link poniżej).

Podczas załadunku i rozładunku towarów osoby te muszą używać środków ochrony indywidualnej, ograniczać w jak największym stopniu bezpośredni kontakt z personelem za granicą, a pojazd musi być wyposażony w rękawice gumowe i środek dezynfekujący do regularnego czyszczenia rąk.

Pracodawca wydaje pracownikom transportu zaświadczenie, że przekroczenie granicy państwa wynika z charakteru wykonywanej przez nich pracy, która zapewnia przewóz towarów. Poniżej zaświadczenia w j. słowackim oraz tłumaczone na j. polski. Zalecamy, aby kierowca posiadał przy sobie wypisane zaświadczenie w j. słowackim.

Zaświadczenie Komisja Europejska_SK

Zaświadczenie Komisja Europejska_PL

 

Stan prawny na dzień: 03.11.2020

Aktualizacja z dnia: 09.11.2020

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA