Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Sprawdź czy kierowca wjeżdżając...

Sprawdź czy kierowca wjeżdżając do Austrii ma komplet dokumentów

Zauważyliśmy, że w ostatnim czasie nasiliły się kontrole kierowców na terenie Austrii. Podczas kontroli sprawdzana jest m.in. kompletność dokumentów wymaganych przepisami o płacy minimalnej w Austrii.

Każdy kierowca, który będzie wykonywał na terenie Austrii załadunek lub rozładunek towaru w ruchu międzynarodowym lub będzie wykonywał operacje kabotażowe musi posiadać następujące dokumenty:

– zgłoszenie ZKO3-T

– zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym A1 (lub potwierdzony przez ZUS złożony wniosek o wydanie druku A1 wraz z tłumaczeniem na język niemiecki)

– umowę przetłumaczoną na język niemiecki

– zapisy czasu pracy z dnia bieżącego oraz z poprzednich 28 dni (dla kierowców samochodów ciężarowych wystarczające są zapisy z tachografu, dla kierowców busów zalecamy wypisywanie „kontrollbuch”)

– w przypadku, gdy z kraju członkowskiego UE wysyłany jest pracownik, który sam nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE, musi posiadać przy sobie pozwolenie na pracę oraz pozwolenie na pobyt.

Dokumenty mogą być dostępne w formie papierowej lub w formie elektronicznej. W przypadku formy elektronicznej ważne jest, aby dokumenty były dostępne do wglądu od razu w momencie kontroli (np. w postaci zdjęcia w pamięci telefonu).

Wymogi dotyczące posiadanych dokumentów nie dotyczą TYLKO przewozów tranzytowych przez Austrię.

Zgłoszenie ZKO3-T należy wykonywać na stronie:

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=pl

Jest ono ważne przez 6 miesięcy. Należy pamiętać o przedłużeniu ważności zgłoszenia, gdy będzie upływać termin jego ważności. System o tym nie przypomina, a zgłoszenie, dla którego upłynął termin ważności, jest nieważne.

UWAGA:

Każda zmiana danych w zgłoszeniu musi być w trakcie jego trwania skorygowana (np. numery rejestracyjne pojazdu, dane kierowcy, dane firmy, itp.) przy pomocy formularza korekty dostępnego na stronie:

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B049a9a1f7cde40ffb5ad44630685efb5&lang=pl

Należy pamiętać, żeby przed każdym wjazdem do Austrii zweryfikować czy kierowca jest wyposażony w powyższe dokumenty, w tym w szczególności w ważne zgłoszenie ZKO3-T, w którym zawarte są numery rejestracyjne pojazdu i przyczepy, którymi kierowca będzie wykonywał pracę w Austrii. Nowe, dotąd niewpisane do zgłoszenia numery rejestracyjne, można dodać w formularzu korekty domeldowując pojazdy silnikowe oraz przyczepy.

Brak któregoś z ww. dokumentów skutkuje wszczęciem postępowania, a w rezultacie może prowadzić do nałożenia wysokich kar z tytułu austriackich przepisów o płacy minimalnej.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA