Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Świadectwo kierowcy dla kierowcy...

Świadectwo kierowcy dla kierowcy busa o DMC 2,5-3,5 t

Jeżeli przewoźnik  wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami  o DMC 2,5-3,5 t zatrudnia  lub korzysta z usług kierowcy,  który nie jest obywatelem państwa członkowskiego ani rezydentem długoterminowym, to także dla kierowcy prowadzącego pojazd o DMC 2,5-3,5 t ma obowiązek uzyskania świadectwa kierowcy.

Z uwagi na fakt, iż do prowadzenia pojazdów o DMC do 3,5 tony jest wymagane posiadanie jedynie prawa jazdy kategorii B – kierowcy tacy nie mają obowiązku uzyskiwania kwalifikacji wstępnej oraz odbywania szkoleń okresowych

Warunki wydawania świadectwa kierowcy:
Świadectwo kierowcy jest wydawane przez państwo członkowskie każdemu przewoźnikowi, który:
a)    jest posiadaczem licencji wspólnotowej; oraz
b)    albo legalnie zatrudnia w tym państwie członkowskim kierowcę, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego ani rezydentem długoterminowym, albo w sposób legalny korzysta z usług kierowcy, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego ani rezydentem długoterminowym, pozostającego w dyspozycji tego przewoźnika zgodnie z warunkami zatrudnienia i kształcenia zawodowego określonymi w tym państwie członkowskim.

Świadectwo kierowcy należy do przewoźnika, który przekazuje je do dyspozycji kierowcy wskazanemu w świadectwie, podczas gdy kierowca prowadzi pojazd, korzystając z licencji wspólnotowej wydanej temu przewoźnikowi. Uwierzytelniony wypis ze świadectwa kierowcy wydany przez właściwe organy państwa członkowskiego siedziby przewoźnika jest przechowywany w lokalach przewoźnika. Świadectwo jest okazywane na wniosek każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych.

Świadectwo kierowcy wydawane jest na okres określony przez wydające państwo członkowskie, jednakże nie dłużej niż na 5 lat. 

Świadectwo kierowcy wydaje w drodze decyzji administracyjnej Główny Inspektor Transportu Drogowego.


Do wniosku dotyczącego wydania świadectwa kierowcy dla kierowcy wykonującego przewozy wyłącznie pojazdem lub zespołem pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony i nie przekracza 3,5 tony, trzeba będzie dołączyć:

1.    kopię licencji wspólnotowej;
2.    zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz kopie orzeczeń o braku:
a)    przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3, oraz
b)    przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 4;
3.    kserokopię dokumentu tożsamości;
4.    kserokopię prawa jazdy;
5.    kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy.

 

Więcej szczegółów oraz wnioski i druki do pobrania na stronie GITD:

https://www.gov.pl/web/gitd/swiadectwa-kierowcy-pojazdami-2.5-3.5 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA