Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page

TachoSpeed

Tachospeed jest programem służącym do automatycznego odczytywania czasu jazdy, czasu pracy, odpoczynków, przerw i dyżurów z kart kierowców, tachografów cyfrowych i analogowych wymaganych poprzez Inspekcję Transportu Drogowego oraz Inspekcję Pracy. Tachospeed umożliwia przechowywanie danych, odczytanych z tarczek, w formie elektronicznej. Pozwala to na późniejsze przetwarzanie i analizę uzyskanych danych w wielu przekrojach, poprzez generowanie raportów. Utworzona baza danych może być filtrowana oraz sortowana według wielu dostępnych kryteriów, tj. według daty, nazwisk kierowców, numerów rejestracyjnych pojazdów oraz miejscowości wyjazdu i przyjazdu.

Program Tachospeed jest używany przez służby kontrolne, takie jak:

 • Policja
 • Inspekcja Transportu Drogowego (ITD)
 • Izba Celna
 • Straż Graniczna.

Moduły programu Tachospeed

 • moduł analogowy – tachografy analogowe (pokaż odczytywanie wykresówek)
 • moduł cyfrowy – tachografy cyfrowe (pokaż widok cyfrowy)
 • moduł kontrolny
 • uproszczony moduł kontrolny
 • rozszerzony moduł kontrolny
 • algorytm identyfikacji naruszeń zgodny z Rozporządzeniem 561/2006 oraz Umową AETR, zapewniający dokładność i szybkość obliczeń (uwzględnienie prawidłowej analizy odpoczynków tygodniowych, możliwość nadawania tolerancji)
 • moduł ewidencyjny – ewidencja czasu pracy kierowców zgodnie z wymogami PIP
 • moduł czynności – możliwość wprowadzania i edycji czynności kierowców, które nie są ujęte ani na tarczkach, ani w plikach cyfrowych z kart kierowców i/lub tachografów cyfrowych
 • moduł delegacji – rozliczanie delegacji służbowych kierowców
 • moduł płacowy – wyliczenie podstawowych składników wynagrodzenia, ryczałtów, możliwość dodania dodatkowych składników wynagrodzenia. Wszystkie składniki będą wyliczane tylko w kwocie brutto
 • dokumentacja wymagana przez ustawę o transporcie drogowym
 • zaświadczenie o działalności (Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 lub AETR)
 • karta informacyjna kierowcy
 • karta ewidencyjna pojazdów
 • oświadczenie poświadczające spełnianie przez przedsiębiorcę wymagań ustawy
 • zaświadczenie poświadczające zatrudnienie kierowcy oraz spełnianie przez niego wymagań ustawy
 • moduł paliwowy – raport średniego zużycia paliwa
 • funkcja przypominania – przypominanie o wygasaniu badań technicznych pojazdów, ubezpieczeń, certyfikatów, ważności kart kierowców, przedłużeniu ważności winiet, badaniach lekarskich, psychotechnicznych, kwalifikacji zawodowych kierowców, itd.

Co zawiera program Tachospeed?

 • raport Inspekcji Transportu Drogowego – identyfikacja wykroczeń kierowcy z podpiętym taryfikatorem kar za naruszenia przepisów Rozporządzenia 561/2006 (pokaż raport kontrolny inspekcji drogowej:główne okno, edycja, kontrola według Rozporządzenia 561/2006 i kontrola według AETR)
 • ewidencję czasu pracy kierowcy – obliczenie czasu pracy, nadgodzin, dyżuru, czasu pracy nocnej – funkcjonalność dostępna w module ewidencji i diet do programu Tachospeed (pokaż główne okno, opcje zaawansowane, dobę pracowniczą i raport)
 • zbiorczą ewidencję czasu pracy – zestawienie sumaryczne ewidencji czasu pracy (pokaż zbiorczą ewidencję czasu pracy)
 • raport czasu pracy w ekipach – zestawienie czasu pracy w ekipach wieloosobowych (pokaż raport czasu pracy w ekipach)
 • raport przebiegu pojazdu – identyfikacja różnicy przejechanych kilometrów i odczytanych z wykresówek
 • rozliczenie delegacji służbowych kierowców – funkcjonalność dostępna w module ewidencji i diet do programu Tachospeed (pokaż opcje i raport)
 • raport średniego poziomu spalania paliwa dla pojazdów
 • dokumentację wymaganą przez ustawę o transporcie drogowym
 • wydruki ważnych dat i terminów (pokaż informacje o przekroczonych terminach)

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA