Od 1 stycznia 2019 roku zadeklarowanie kategorii wagowej na urządzeniu pokładowym jest obowiązkowe i bezwzględnie wymagane. Ponadto w przypadku pojazdów i zestawów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t dodatkowo należy podać liczbę osi. Podanie liczby osi jest możliwe także dobrowolnie przy mniejszej dopuszczalnej masie całkowitej. Brak ustawienia kategorii wagowej spowoduje nałożenie kary oraz ściągnięcie naliczonej kwoty opłaty drogowej.

Kategorie wagowe – rozróżnia się następujące kategorie wagowe:

≥ 7,5 t – 11,99 t
≥ 12 t – ≤18 t
> 18 t w przypadku maks. 3 osi
> 18 t w przypadku 4 i więcej osi

Ważna informacja

Do ustalenia dopuszczalnej masy całkowitej zestawu pojazdów sumuje się, inaczej niż mówi ustawa o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego, dopuszczalne masy całkowite poszczególnych pojazdów. Nie uwzględnia się przy tym obciążenia podpór i nacisku naczepy.

film instruktażowy

https://player.admiralcloud.com/?v=d9e4835e-f4d8-4335-a086-7f57f9cf8617

więcej informacji na stronie

https://www.toll-collect.de/pl/toll_collect/rund_um_die_maut/meldungen/detailsseite_news_6102.html