Obsługa kadrowa firm

Oferta usług związanych z obsługą firm obejmuje również pełną obsługę kadrowo-płacową. Ten zakres działalności naszej firmy pozwala biznesowi transportowemu skupić się na meritum swojego funkcjonowania. Odciążamy firmy transportowe od obowiązku prowadzenia skomplikowanej i uciążliwej dokumentacji. Powierzone nam zadania wykonujemy solidnie. Zespół naszych specjalistów od kadr i płac zna wszystkie uwarunkowania prawne w kraju i jest w stanie przygotować dowolny zamówiony dokument.

Obsługa kadrowo-płacowa – zakres zadań zleconych:

  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej.
  • Przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło.
  • Przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz zakończeniem stosunku pracy (w tym również dla obcokrajowców).
  • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu umów.
  • Rozliczanie delegacji zagranicznej kierowców i należnej płacy minimalnej wg stawek zawartych w ustawach Loi Macron i MiLoG.
  • Rozliczenia z urzędami: ZUS, US, PFRON.
  • Profesjonalne doradztwo w zakresie prawa pracy.
  • Reprezentowanie interesów Klienta w przypadku kontroli jego firmy podjętej przez Państwową Inspekcję Pracy.


Chcesz poznać więcej szczegółów naszej oferty, oraz aktualny cennik usług, skontaktuj się z naszym doradcą handlowym

Dział sprzedaży – Marek Szejner