Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Ustawa o delegowaniu –...

Ustawa o delegowaniu – zmiany dla zagranicznych przewoźników delegujących kierowców na teren RP

W dniu 19 sierpnia wchodzi w życie ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, która wdraża w polskich przepisach dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z Pakietu Mobilności. Ustawa określa zasady delegowania kierowców zatrudnionych przez zagranicznych przewoźników na teren Polski.

Kierowcy delegowani zatrudnieni u przewoźnika z państwa trzeciego (państwo inne niż państwo członkowskie UE, EFTA oraz inne niż Szwajcaria) nie są delegowani tylko w sytuacji tranzytu przez Polskę. Pozostałe operacje podlegają pod delegowanie i wymagają dokonania stosownego zgłoszenia kierowców do PIP oraz wystawiania każdorazowo przed rozpoczęciem przewozu drogowego potwierdzenia delegowania kierowcy na teren Polski z państwa trzeciego.

Kierowcy zatrudnieniu u zagranicznych przewoźników mających siedzibę na terenie UE, EFTA czy Szwajcarii są delegowani w przypadku wykonywania operacji kabotażowych oraz cross-trade. Muszą zostać zgłoszeni przed rozpoczęciem delegowania do Polski w systemie IMI. Kierowcy w trakcie delegowania są zobowiązani, aby posiadać przy sobie i okazać na wypadek kontroli, m.in. kopię zgłoszenia delegowania, dokumenty przewozowe, zapisy tachografu.

Kontrole drogowe delegowanych kierowców będą przeprowadzane przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, którzy będą weryfikować zgłoszenie delegowania oraz wyposażenie kierowcy w niezbędne dokumenty. Natomiast Państwowa Inspekcja Pracy będzie upoważniona do kontroli prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych na teren Polski.

Ustawa określa kwoty kar za niedopełnienie obowiązków związanych z delegowaniem.

Przykładowo kara dla kierowcy delegowanego na teren Polski za nieokazanie w trakcie kontroli drogowej kopii zgłoszenia delegowania wynosi 500 zł. Natomiast przewoźnik drogowy delegujący kierowcę na terytorium Polski z naruszeniem obowiązków lub warunków określonych w ustawie podlegają karze pieniężnej w wysokości od 4000 zł do 7000 zł za każde naruszenie.

Nowe przepisy nakładają szereg obowiązków na przewoźników zagranicznych. Dlatego należy zapoznać się z ustawą, aby dostosować się do nowych wymogów i nie narazić się na wysokie kary.

 

Treść ustawy dostępna jest na stronie:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001523/O/D20231523.pdf

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA