Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Uwaga na zaległe czeskie...

Uwaga na zaległe czeskie mandaty

Przypominamy o obowiązujących w Czechach przepisach o zaległych mandatach. Funkcjonariusze Policji i Służby Celnej otrzymali nowe uprawnienia do ściągania podczas kontroli drogowej nieuiszczonych w terminie mandatów od kierowców i użytkowników pojazdów (osoba fizyczna, osoba prawna) za wykroczenia drogowe z:

  • ustawy nr 361/2000 o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami (np. za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, przejechanie na czerwonym świetle, nieprawidłowe parkowanie, rozmawianie przez telefon podczas jazdy, wyprzedzanie pojazdu w miejscu, w którym jest to zabronione, brak ustąpienie pierwszeństwa przejazdu, naruszenie ograniczeń jazdy niektórych pojazdów, wykroczenia w ramach odpowiedzialności obiektywnej kierującego pojazdem i inne)
  • ustawy nr 13/1997 o transporcie lądowym , z późniejszymi zmianami (np. za korzystanie z płatnej drogi bez uiszczania opłaty drogowej lub opłaty czasowej, za prowadzenie pojazdu przeciążonego i inne)
  • ustawy nr 111/1994 o transporcie drogowym , z późniejszymi zmianami (np. za brak ewidencji czasu jazdy, przerw bezpieczeństwa i okresów odpoczynku, przedstawienie nieważnego dokumentu, wykroczenia związane z przewozem substancji niebezpiecznych i inne).

Jeśli prawomocny mandat za wykroczenia drogowe nie zostanie opłacony w wyznaczonym terminie, to podczas kontroli drogowej funkcjonariusze Policji i Służby Celnej mogą sprawdzić w bazie informacje nt. nieopłaconych mandatów. Jeśli okaże się, że kierowca ma na swoim koncie nieopłacony mandat, to funkcjonariusz prowadzący kontrolę zażąda jego opłacenia. Jeśli zaległość nie zostanie opłacona na miejscu podczas kontroli, funkcjonariusz może zabronić kontynuowania dalszej jazdy poprzez założenie blokady na koło lub zatrzymanie tablic rejestracyjnych.

UWAGA! Procedura dotyczy wykroczeń dokonanych przez kierowców jak i przez użytkowników pojazdów.

Dlatego można spotkać się z sytuacjami, że egzekwowane będą zaległości w odniesieniu do danego pojazdu. Dla przykładu, jeśli dla pojazdu będącego w leasingu są w rejestrze odnotowane zaległe mandaty, to podczas kontroli drogowej funkcjonariusz może wystąpić o ich uregulowanie. Dlatego może zdarzyć się sytuacja, że przewoźnik zostanie zmuszony do zapłaty nie swojego mandatu.

Więcej szczegółów wraz z ulotką informacyjną dostępnych jest na stronie Policji Republiki Czeskiej:

https://www.policie.cz/clanek/nezaplatit-se-nevyplaci.aspx

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA