1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Uzyskaj numer EORI przed...

Uzyskaj numer EORI przed Brexitem

Przedsiębiorcy mają obowiązek posługiwania się numerem EORI we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest taki identyfikator.

Brak numeru EORI może skutkować zatrzymaniem transakcji, jak i samego przepływu towarów. Będzie on także potrzebny dla uzyskania pozwoleń celnych takich jak procedura uproszczona, status AEO lub w przypadku skorzystania z procedury TIR.

Firmy mające siedzibę w UE są rejestrowane w celu uzyskania numeru EORI przez organ celny państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę.

Cały tekst do przeczytania na stronie ZMPD pod następującym linkiem: https://tir.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=514