Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Wątpliwości co do zakresu...

Wątpliwości co do zakresu umarzania postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej (SENT)

Przejściowe zasady korzystne dla uczestników:

W ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1039) wprowadzono zasady przejściowe dotyczące trwających postępowań w sprawie nałożenia kar pieniężnych, korzystne dla ich uczestników.

Szansa dla uczestników postępowań:

Zapisy poszczególnych artykułów są niejasne i stwarzają szansę na uniknięcie odpowiedzialności w sprawie nałożenia kar pieniężnych w odniesieniu do postępowań niezakończonych do dnia 30 maja 2018 r. Organ w niesprecyzowanym do końca zakresie powinien takie postępowania umarzać. Wbrew powszechnej opinii z brzmienia przepisów nie wynika jednoznacznie, że dotyczy to tylko spraw wszczętych w inny sposób niż w wyniku kontroli drogowej.

Brak uszczuplenia danin publicznych:

Warunkiem domagania się umorzenia postępowania jest brak uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Taka okoliczność powinna zostać ustalona przez organ.

Osoby zainteresowane powyższym zagadnieniem zapraszamy do kontaktu.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA