Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Aktualności
 3. WŁOCHY – warunki wjazdu...

WŁOCHY – warunki wjazdu aktualizacja 16.02.2021

Aktualizacja z dnia 16.02.2021

Wjazd do Włoch z krajów kategorii C: Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Niderlandy, Norwegia,  Polska , Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry

Jeżeli wyjechało się do Włoch z terytorium jednego ze wskazanych powyżej państw należy:

Adresy e-mail na jakie należy drogą elektroniczną wysyłać zawiadomienie o wjeździe do Włoch

Testów nie muszą przedstawiać i nie muszą się poddawać kwarantannie m.in. załogi środków transportu. 

   Dodatkowe wymagania dotyczące transportu samochodowego:

   • należy posiadać dokumentację dot. przewożonego ładunku (np. dokumenty CMR);
   • kierowcy powinni pozostawać w kabinie samochodu, jeśli nie mają rękawiczek i maseczki;
   • należy zachować dystans 1 metra przy jakichkolwiek kontaktach.

   UWAGA: WJAZD DO WŁOCH W PRZYPADKU POBYTU W WIELKIEJ BRYTANII 

   W stosunku do przemieszczeń z terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w ciągu ostatnich 14 dni przed wjazdem do Włoch obowiązują dodatkowe regulacje wjazdowe.

   Obostrzenia w stosunku do załóg środków transportu i innego personelu pokładowego, w odniesieniu zarówno do transportu towarów, jak i osób: pod warunkiem niewystąpienia symptomów COVID-19, istnieje obowiązek przedłożenia oświadczenia autodichiarazione i poddania się testowi molekularnemu lub antygenowemu (w formie wymazu) po przekroczeniu granicy włoskiej bądź, w przypadku braku takiej możliwości, w ciągu 48 h od przyjazdu we właściwej terytorialnie placówce służby zdrowia.

    

   Źródło:

   https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19

   ————————————————————————————————————————————————-

   Uwaga!  Na terytorium całych Włoch w terminie 21.12 – 6.01 obowiązuje godzina policyjna od 22:00 do 5:00. W dniu 01.01.2021 r. godzina policyjna obowiązuje do 7.00 rano.

   W dniach 21 grudnia 2020 r – 06 stycznia 2021 r. obowiązuje zakaz przemieszczania się pomiędzy regionami. Dodatkowo w dniach 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia obowiązuje zakaz przemieszczania się pomiędzy gminami.

   ​​​​​We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. Ponadto dozwolony jest powrót do swojego miejsca zamieszkania/pobytu.

   Należy przy tym mieć przy sobie wydrukowane, wypełnione i podpisane oświadczenie, którego wzór dostępny jest poniżej:

   AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI_IT

   AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI_PL

    

   Stan na dzień 15.12.2020

   Źródło: https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19.

    

   Aktualizacja z dnia 23.11.2020

   Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 będą obowiązywały minimum do 3 grudnia. Obecnie nie ma ograniczeń przy wjeździe do Włoch. Nie ma konieczności poddania się kwarantannie, jednak należy obowiązkowo wypełnić i posiadać przy sobie zaświadczenie w języku włoskim. Poniżej formularze do pobrania w j. włoskim oraz tłumaczone na j. polski:

   AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA PER L’INGRESSO IN ITALIA DALL’ESTERO_IT

   AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA PER L’INGRESSO IN ITALIA DALL’ESTERO_PL

   UWAGA:

   Wprowadzona została godzina policyjna na terenie całych Włoch w godzinach od 22:00 do 5:00. We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. Ponadto dozwolony jest powrót do swojego miejsca zamieszkania/ pobytu.

   Należy przy tym mieć przy sobie wydrukowane, wypełnione i podpisane oświadczenie w j. włoskim, którego wzór dostępny jest poniżej:

   AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI_IT

   AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI_PL

    

   Dodatkowe wymagania dla kierowców:

   – należy posiadać dokumentację dot. przewożonego ładunku (np. dokumenty CMR);

   – kierowcy powinni pozostawać w kabinie samochodu, jeśli nie mają rękawiczek i maseczki;

   – należy zachować dystans 1 metra przy jakichkolwiek kontaktach.

   Należy pamiętać, że na terenie całych Włoch obowiązuje kategoryczny nakaz noszenia przy sobie maseczek oraz zasłaniania dróg oddechowych we wszystkich przestrzeniach zamkniętych innych niż prywatne lokale mieszkalne oraz na świeżym powietrzu z wyjątkiem przestrzeni, które ze względu na charakterystykę miejsca lub okoliczności w sposób ciągły zapewniają odizolowanie od osób innych niż współdomownicy (dopuszcza się użycie każdego rodzaju maseczek, w tym maseczek tkaninowych).

    

   Ograniczenia transportowe dla regionu Sycylii:

   Osoby wjeżdżające na Sycylię są zobligowane zarejestrować pobyt za pośrednictwem aplikacji „Bezpieczna Sycylia” (Sicilia Sicura) lub też poprzez przygotowaną w tym celu stronę internetową.

   Ograniczenia transportowe dla regionu Apulii:

   Obowiązuje konieczność rejestracji pobytu w regionie na stronie: https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus

    

   Źródło:

   https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19

   ———————————————————————————————————————————–

   Władze Włoch wprowadziły podział krajów, z których wjazd do Włoch możliwy jest po spełnieniu odpowiednich warunków. Na chwilę obecną Polska znajduje się w kategorii B, co oznacza, że:

   podróże do / z krajów wymienionych w wykazie B są dozwolone z dowolnego powodu, w związku z czym również w celach turystycznych i bez obowiązku samoizolacji po powrocie. Pozostaje wymóg wypełnienia deklaracji własnej. Każdy, kto wjeżdża do Włoch powinien wypełnić i posiadać przy sobie formularz wjazdu do Włoch z zagranicy.

   modulo_rientro_sintetico_14_10_20_do wypełnienia

   modulo_rientro_sintetico_14_10_20_z tłumaczeniem

    

   Informujemy, że kategoryzowanie krajów może ulegać zmianie, dlatego przed wjazdem do Włoch prosimy o sprawdzanie aktualnej klasyfikacji na stronie  http://www.viaggiaresicuri.it/home

    

   Dodatkowo prosimy pamiętać, że poszczególne regiony Włoch mogą wprowadzić dodatkowe, bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące wjazdu oraz ograniczenia na podróżnych z pewnych krajów zagranicznych. Podróżni zamierzający podróżować do Włoch powinni sprawdzić, czy w ich regionie docelowym wprowadzono jakiekolwiek nowe przepisy. Informacje z poszczególnych regionów można znaleźć na stronie  http://www.regioni.it/regioni-online/

    

   GODZINA POLICYJNA

   W niektórych regionach została wprowadzone godzina policyjna:

   1. W Kampanii – godzina policyjna obowiązuje od 20 października; zakaz obowiązuje w godzinach pomiędzy 23:00 a 5:00
   2. W Lombardii – godzina policyjna została wprowadzona od 22 października do 13 listopada; zakaz obowiązuje w godzinach pomiędzy 23:00 a 5:00
   3. W Lacjum – godzina policyjna została wprowadzona od 23 października do 22 listopada; zakaz obowiązuje w godzinach pomiędzy 24:00 a 5:00

   We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. Ponadto dozwolony jest powrót do swojego miejsca zamieszkania/ pobytu.

   Należy przy tym mieć przy sobie wydrukowane, wypełnione i podpisane oświadczenie.

   Wzór oświadczenia

   modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020

    

   Stan na dzień 23.10.2020

   Aktualności

   Zapisz się do NEWSLETTERA